vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 03, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Khải Chính Phạm Kim Thư
Tất cả các bài của tác giả Khải Chính Phạm Kim Thư:
Trong văn-chương Việt, bài thơ “Khóc Bạn” của Nguyễn Khuyến đã lột được sự ân-cần và quí-mến bạn hết lòng trong khi bạn còn sống. Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê với tất-cả tâm- hồn và bằng tận-cùng của sự mến-thương luyến-tiếc: “Rượu ngon không có bạn hiền,/ Không mua không phải không tiền không mua.
Muốn có niềm-tin và giềng-mối đấu-tranh, ta phải tìm hiểu để biết nguồn-gốc và truyền-thống văn-hóa của ông cha ta, biết cách giữ vững chữ trinh, và tìm-hiểu thực-trạng hiện-nay của người Việt.
Sau khi bị nhà Hán xâm-lăng nước ta, nước ta bị lệ-thuộc nước Tầu lần thứ nhất từ năm 111 trước Tây-Lịch. Đến năm 40 sau Tây- Lịch, Hai Bà Trưng nổi lên đánh-đuổi quân Tầu, lấy lại quyền tự- trị cho dân-tộc.
 • Ngày Lễ Giáng-Sinh (Christmas Day) - Tạp ghi - Dec 24, 2005
 • Xây-dựng cho nhau để phục-quốc cứu dân - Biên khảo - Oct 22, 2005
 • Nếp-Sống Văn-Hóa Việt - Biên khảo - Oct 15, 2005
 • Chuyển mê khải ngộ - Tạp ghi - Sep 17, 2005
 • Nguồn-Gốc và Ý-Nghĩa Tết Trung-Thu - Tạp ghi - Sep 10, 2005
 • Vấn-đề giáo-dục con em tại Bắc-Mỹ - Biên khảo - Jul 30, 2005
 • Những khám-phá về trí thông-minh con người - Biên khảo - Jul 09, 2005
 • Ngày Báo-Hiếu Cha của Người Bắc-Mỹ (Ngày Father’s Day) - Tạp ghi - Jun 17, 2005
 • Tam thập nhi lập - Tạp ghi - Jun 11, 2005
 • Sự-Tích và Ý-Nghĩa Tết Đoan-Ngọ - Biên khảo - Jun 04, 2005
 • Đội Ơn Phật-Tổ Thích-Ca Mâu-Ni - Biên khảo - May 21, 2005
 • Lịch-Sử Đời Hùng-Vương và Một Số Bài Học Rút Ra Nhân Ngày Giỗ Tổ - Biên khảo - Apr 16, 2005