vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Khải Chính Phạm Kim Thư
Tất cả các bài của tác giả Khải Chính Phạm Kim Thư:
I. Nghĩa của Từ Việt-Kiều và Tội Ác của Cộng-Sản Việt-Nam A. Việt-Kiều Chữ Kiều trong danh-từ Việt-Kiều nghĩa là đi ở nhờ. Vậy Việt-Kiều theo nghĩa sơ-khởi là người Việt cư-ngụ ở nước ngoài.
Muốn thành-công trong việc xây-dựng cộng-đồng người Việt hải- ngoại, ta phải biết tiên-đoán sự-việc và biết ngăn-ngừa những điều bất-lợi có thể xảy-ra. Trong mọi hoàn-cảnh ta phải vững-tâm theo-đuổi những gì ta đã cho là phải là đúng và phải thực-hiện cho bằng được những điều ích-quốc lợi-dân.
Các chữ tôi, mình, ta, và nhà đều có nhiều nghĩa khác nhau về mỗi chữ. -Người ta dùng chữ tôi để tự-xưng mình với người khác như Tôi thích tiếng hát của cô, tôi không dám, tôi mê tiếng đàn bầu,v.
 • Phiếm-luận về giới trẻ - Tạp ghi - Jul 08, 2006
 • Trí, Nhân, Quân-Tử, và Người Không Vị-Kỷ Thì Trời Tru Đất Diệt - Tạp ghi - Jul 01, 2006
 • Nỗi cô-đơn của tuổi về già và phương-thức vượt qua - Tạp ghi - Jun 12, 2006
 • Chuyện Cá-Nhân và Đại-Nghĩa - Tạp ghi - Jun 03, 2006
 • Không nên tự-cao tự-đại, không ghen danh ghen lợi - Tạp ghi - May 27, 2006
 • Tu-Thân và Cách-Mạng Bản-Thân - Tạp ghi - May 20, 2006
 • 19 giáo-lý nhà Phật để học-hỏi và tu-thân hầu đạt được hạnh Bát-nhã ngõ-hầu thoát khỏi phiền-não để giúp mình, giúp nhà, giúp dân, cứu chúng-sanh, và cứu nước - Biên khảo - May 13, 2006
 • Nhân ngày 30-4-2006, chúng ta cần ôn lại giai-đoạn đau-thương mà dân việt đã bị bọn cộng-sản lừa. - Tạp ghi - Apr 29, 2006
 • Hoài-Cảm Nhân Ngày Quốc-Hận Ba Mươi Tháng Tư Đen - Tạp ghi - Apr 15, 2006
 • Văn-tế quốc-tổ HùngVương ngày 10 tháng 3 năm bính-tuất, bàn-luận về vật-tổ và tiên-rồng - Biên khảo - Apr 08, 2006
 • Thanh-Minh trong tiết tháng ba - Tạp ghi - Apr 01, 2006
 • Được ăn được nói được gói mang về - Tạp ghi - Mar 25, 2006