vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Việt Dương Nhân
Tất cả các bài của tác giả Việt Dương Nhân:
Vạt nắng thu vàng gợi nhớ thương Yêu ai hồn mộng tim vấn vương! Tao phùng xa lắc, chờ chờ mãi Biết đến bao giờ vai tựa nương !! Vạt nắng thu vàng bao luyến thương Bướm hoa, hoa bướm hồn vướng vương Tình thu quấn quyện bay trong gió Khắp bốn phương trời chẳng tựa nương.
Bến xưa - Truyện ngắn - Nov 05, 2005
Thường ngày, khi hoàng hôn vừa tắt nắng tiếng dương cầm trầm bổng trỗi lên bản nhạc ‘’Lettre à Élise’’ của Beethoven. Và đôi khi người ta còn nghe tiếp bản ‘’Những Lá Thư Tình’’ của nhạc sĩ Anh Huy.
Kiếp hoa chìm nổi - Truyện ngắn - Dec 04, 2003
Việt Dương Nhân Việt Dương Nhân Vào khoảng giữa năm 1945, ở Thanh Hà, Tân Bửu (Tân An), có ông Nguyễn Gia Thìn và một số anh em trong giòng họ cùng đứng lên tháp tùng với Phong Trào Thanh Niên Tiền Phong đi kháng chiến chống Pháp.
  • Vẫn chưa muộn màng - Truyện ngắn - Oct 03, 2002
  • Âm Thầm - Truyện ngắn - May 29, 2002
  • Đàn Chim Về - Truyện ngắn - May 23, 2002