vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuyết Lan
Tất cả các bài của tác giả Tuyết Lan:
Bạn thân mến, Trong gần hai năm làm chủ Tòa Bạch Ốc, Đảng Cộng Hòa và Tổng Thống Trump đã đạt được một số thành công rất khả quan về đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế và đời sống của dân chúng Mỹ.
Bạn thân mến, Tang lễ cố Thượng Nghị Sĩ John McCain đang được cử hành rất trọng thể và kéo dài trong năm ngày. Bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 29-8-2018 tại Phoenix, Thủ phủ của tiểu bang Arizona là lễ truy điệu dành cho gia đình và bạn hữu thân thiết.
Bạn thân mến, Trong thời gian này, cuộc chiến tranh thương mãi giữa Mỹ với Trung Cộng đang tiếp diễn và Tổng Thống Trump đã tiến sang bước thứ hai, ra lệnh áp thuế 25% trên các sản phẩm Trung Cộng nhập cảng vào Mỹ.
 • Trump và kế nhất tiễn song điêu - Tạp ghi - Aug 18, 2018
 • Tổng Thống Trump Đang Làm Chủ Tình Hình Thế Giới - Tạp ghi - Aug 04, 2018
 • Thượng đỉnh Trump-Putin và kỳ vọng của Trump & csVN kết thúc vụ Will - Tạp ghi - Jul 21, 2018
 • Bước chân TT. Trump lại rung chuyển thế giới & Anh đe doạ biểu tình- Trump vẫn ung dung thăm Anh và Nữ hoàng - Tạp ghi - Jul 14, 2018
 • Nhóm cực tả và thảm họa của đảng Dân Chủ Mỹ & hủy bỏ ICE và cái giá phải trả - Tạp ghi - Jul 07, 2018
 • Đảng Dân Chủ đại loạn: kêu gọi triệt tiêu ICE, bỏ ngỏ biên giới! - Tạp ghi - Jun 30, 2018
 • Melania Trump thăm trẻ con di dân tại biên giới Texas & TT. ký sắc lệnh cho phép trẻ di dân đoàn tụ với cha mẹ - Tạp ghi - Jun 23, 2018
 • TT. Trump lại thành công tuyệt vời! Dân Việt yêu nước đã đứng lên - Tạp ghi - Jun 16, 2018
 • Tổng Thống Trump đã thành công! - dân Việt trong cơn ác mộng Trung Cộng? - Tạp ghi - Jun 09, 2018
 • Lại một câu nói của Trump làm thế giới hoảng hốt! tiếp tục họp thượng đỉnh Mỹ&Hàn 12-6 - Tạp ghi - Jun 02, 2018
 • Bắc Hàn doạ bỏ Hhp Với Mỹ - Thư yêu cầu Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản - Tạp ghi - May 19, 2018
 • TT Trump rút khỏi thoả hiệp nguyên tử với Iran TT. Trump và Kim Jong-un sẽ họp ở Singapore - Tạp ghi - May 12, 2018