vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trịnh Hưng, Nhạc sĩ
Tất cả các bài của tác giả Trịnh Hưng, Nhạc sĩ:
Tôi là bạn thân với nhạc sĩ Y Vân - anh ruột của nhạc sĩ Y vũ - từ ngày chúng tôi còn lang thang đi kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954, và cùng thọ giáo nhạc sư Tạ Phước ở Hậu Hiên, Thanh Hóa.