vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trọng Khoái
Tất cả các bài của tác giả Trần Trọng Khoái:
Cần an cầu siêu - Biên khảo - Sep 01, 2012
Cầu an là thanh tịnh trang nghiêm, tùy nghi thực thi đôi điều thiện nguyện, ước mong gia đình an cư lạc nghiệp, cháu thảo con hiền. Nếu đương nhân ốm đau thì nguyện cầu thân tâm thanh tịnh, phước huệ tăng long tức là xả bỏ thế tình bất như ý và hoan hỷ thuốc men tĩnh dưỡng.
Tìm hiểu về Lễ Vu Lan, mùa Tự Tứ - Biên khảo - Aug 25, 2012
Thời đức Thích Ca Như Lai thành đạo, ngài thành lập tăng đoàn để thuyết pháp độ sanh, được nhân dân kính quý hộ trì, các vị lãnh đạo tinh thần ngoại giáo ngưỡng vọng tôn vinh, thường đến nghe pháp và cầu học, có vị cảm thấy Phật pháp thậm thâm vi diệu nên thuyết phục giáo đoàn của họ xin quy y Tam Bảo, sáp nhập vào tăng đoàn của Như Lai, trong đó có đức Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, ngài trưởng lão Xá Lợi Phất trí huệ đệ nhất.
Kỷ niệm Trưng Vương - Linh tinh - Feb 25, 2012
Phương ngôn có câu: Nước nhà thịnh hay suy, toàn dân đều có trách nhiệm đúng với tinh thần công dân không phân biệt già trẻ, gái trai, lớn bé... mà lịch sử Việt Nam đã có nhiều chứng tích.
 • Đối chiếu âm, dương lịch và tìm hiểu đôi điều về lịch sử Việt Nam - Biên khảo - Jan 29, 2011
 • Tham luận về tết nguyên đán đối chiếu âm, dương lịch & tìm hiểu đôi điều về lịch sử việt nam - Biên khảo - Jan 24, 2009
 • Tìm hiểu tâm lý thế nhân để xử sự thích hợp - Linh tinh - Sep 27, 2008
 • Đại lễ Phật Đản 2631, Phật lịch 2551 - Biên khảo - May 26, 2007
 • Xuất xứ và ý nghĩa đại lễ Vu Lan - Tạp ghi - Aug 05, 2006
 • Tìm hiểu những giai thoại về Mạnh Thường Quân, Cấp Cô Độc và Nguyệt Trang Đài - Biên khảo - May 20, 2006
 • Cầu an cầu siêu - Tạp ghi - May 13, 2006
 • Đại lễ Phật Đản PL 2550: Rằm tháng 4 Âm lịch - Tạp ghi - May 06, 2006
 • Đại Đức Thích Nguyên Thảo bán chùa để cứu trợ nạn nhân thiên tai. - Tạp ghi - Feb 05, 2005
 • Thức ăn ba miền (Trần Thị Kim Quế) - Linh tinh - Jan 29, 2005
 • Thích Ca Như Lai thành đạo - Biên khảo - Jan 15, 2005
 • Tìm hiểu tập quán cúng cô hồn hay lễ Mông Sơn thí thực - Biên khảo - Aug 28, 2004