vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Thượng Thủ
Tất cả các bài của tác giả Trần Thượng Thủ:
Lich Phap Gian Yeu Ky 22 - Biên khảo - Jun 13, 2002
Trần Thượng Thủ Nếu một hàng trụ đá được trồng thẳng hàng để chào mừng mặt trời mọc vào ngày 22 tháng 6 (Hình 45) khi quan sát viên nhìn về phương bắc thì hàng trụ đá ấy cũng sẽ chào mừng mặt trời lặn vào ngày 22 tháng 12, khi quan sát viên nhìn về phương nam.
Lich Phap Gian Yeu Ky 23 - Biên khảo - Jun 13, 2002
Trần Thượng Thủ Về độ dài của ngày giữa hai lần mọc kế tiếp của mặt trời, nó có trị số tối thiểu vào ngày Xuân phân, khi khoảng mặt trời mọc sớm đối với hôm trước lại lớn nhứt, mức độ xảy ra sớm hàng ngày nầy
Trần Thượng Thủ Năm 1947 một nhà dân tộc học khi nghiên cứu những huyềợn thoại của sắc tộc Dogon đã khám phá được ở họ những kiến thức kỳ dị về thiên văn. Ví dụ như họ biết rằng Thiên Lang là một ngôi sao đôi.
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 21 - Biên khảo - May 30, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 20 - Biên khảo - May 23, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 19 - Biên khảo - May 16, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 18 - Biên khảo - May 09, 2002
 • HIỆN TƯỢNG “THƯƠNG HẢI BIẾN VI TANG ĐIỀN”, TỪ GẦN NỬA THẾ KỶ NAY, ĐÃ TIỆM TIẾN Ở BIỂN ARAL - Biên khảo - May 02, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 17 - Biên khảo - May 02, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 16 - Biên khảo - Apr 25, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 15 - Biên khảo - Apr 18, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 14 - Biên khảo - Apr 11, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 13 - Biên khảo - Apr 04, 2002
 • NGUYÊN NHÂN CỐT LÕI CỦA CHIẾN TRANH: VÀNG ĐEN - Biên khảo - Apr 04, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 12 - Biên khảo - Mar 28, 2002