vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 18, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Thượng Thủ
Tất cả các bài của tác giả Trần Thượng Thủ:
Lich Phap Gian Yeu Ky 38 - Biên khảo - Oct 03, 2002
Trần Thượng Thủ Mối quan hệ họ hàng giữa lịch Chaldée và lịch Hébreu nảy sanh rất sớm. Sau khi thoát ra khỏi Ai Cập (xảy ra vào năm 1514 trước Tây lịch theo quan niệm của người Do Thái, hay vào năm 1645 theo các nhà niên đại học Cơ Đốc giáo) người Hébreu đã mượn các tên gọi các tháng của người Assyrie-Babylone.
Lich Phap Gian Yeu Ky 39 - Biên khảo - Oct 03, 2002
Trần Thượng Thủ Xin chép ra đây đôi dòng tiểu sử của vài vị thần vừa nêu trên: 1. Osiris: thần của cổ Ai Cập, chồng của Isis và cha của Horus. Cái chết và sự phục sanh của thần khiến cho ngài là thần cứu tinh bảo đảm sự tái sanh ở thượng giới.
Lich Phap Gian Yeu Ky 37 - Biên khảo - Sep 20, 2002
Trần Thượng Thủ Cái thời gian của 12 ngày nầy tiên đoán theo nhiều cách khác nhau tùy theo vùng, cái thời gian của 12 tháng sắp tới, như hai ngạn ngữ sau đây xác định: - Hãy nhìn coi 12 ngày kể từ lễ giáng sinh diễn tiến ra làm sao, vì theo dõi 12 ngày nầy thì 12 tháng sắp đến cũng nói y như vậy.
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 36 - Biên khảo - Sep 12, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 35 - Biên khảo - Sep 05, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 32 - Biên khảo - Aug 29, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 33 - Biên khảo - Aug 29, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 34 - Biên khảo - Aug 29, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 31 - Biên khảo - Aug 08, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 30 - Biên khảo - Aug 01, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 29 - Biên khảo - Jul 25, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 28 - Biên khảo - Jul 18, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 27 - Biên khảo - Jul 11, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 25 - Biên khảo - Jun 27, 2002
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 24 - Biên khảo - Jun 20, 2002