vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Thúy Sơn
Tất cả các bài của tác giả Thúy Sơn:
Nợ đời con chuột - Linh tinh - Feb 02, 2008
Năm nay là năm Mậu Tý (2008). Theo các nhà làm lịch Trung Hoa thì họ chia chu kỳ của thế kỷ ra, cứ 60 gọi là một hội. Khởi đầu là Giáp Tý, rồi đến Ất Sửu. Hết một chu kỳ 60 năm, lại trở lại Giáp Tý, nhưng khác thập can, cũng là năm chuột, nhưng có chuột lớn, chuột nhỏ.
Phố Cô Đầu Khâm Thiên - Truyện ngắn - Jul 14, 2007
Đúng như nhà văn Diệu Tần đã nói: Ở thế hệ 20, 40 hay 60, chẳng mấy người biết đến phố cô đầu Khâm Thiên nó nằm ở chỗ nào? Người viết có cái may mắn là vào những năm 1949, 1950 trong giai đoạn chiến tranh Việt Pháp khốc liệt đã phải chạy vào Hanoi, để cầu sinh lộ.
Mối tình đồng ruộng - Truyện ngắn - Apr 14, 2007
Hoa ngồi ở chân đê nhìn nền trời xanh lơ lơ. Một cụm mây hồng lờ lững bay từ từ chìm xuống chân trời phiá Núi Gôi. Cô nghĩ thế, chứ cả đời cô cũng chưa đi tới Nam Định bao giờ, chớ đừng nói tới Núi Gôi với Hà Nam.
 • Kỷ niệm tuổi ấu thơ - Linh tinh - Apr 07, 2007
 • Canh bún bà Ngư - Tạp ghi - Oct 28, 2006
 • Trần gian - Tạp ghi - Sep 16, 2006
 • Bếp Kiêm - Truyện ngắn - Aug 26, 2006
 • Kiêng... Cữ - Tạp ghi - Aug 05, 2006
 • Mối tình đầu - Truyện ngắn - Jul 29, 2006
 • Bãi hôn - Truyện ngắn - Apr 15, 2006
 • Nhờ con chuột - Tạp ghi - Mar 25, 2006
 • Tờ di chúc - Tạp ghi - Mar 11, 2006
 • Bắt rượu lậu - Truyện ngắn - Jan 14, 2006
 • Dĩ vãng - Tạp ghi - Nov 05, 2005
 • Đám rước sắc Bá Hộ - Tạp ghi - Oct 08, 2005