vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 25, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Sơn Nghị
Tất cả các bài của tác giả Sơn Nghị:
Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu - Truyện ngắn - Apr 10, 2004
Ánh trăng lướt qua đầu ngọn cây rồi lọt thỏm vào đám mây đen như miệng con quái vật khổng lồ nuốt chửng lấy chiếc khuôn vàng. Cảnh vật đột nhiên chìm vào một vũng tối đen nghịt.
ĐÒN BẨN (mặt trái của hữu nghị) - Truyện ngắn - Jul 17, 2002
Sơn Nghị Những người cộng-sản thường có những hành động khác người. Cứ lấy một ví dụ khi đọc diễn văn. Đang đọc bỗng nhiên diễn giả bỏ mục kỉnh xuống, đưa mắt nhìn cử tọa và vỗ tay.
UNG NHỌT - Truyện ngắn - Apr 11, 2002
Sơn Nghị Gần đây, giáo hội Hoa-kỳ phải đương đầu với chuyện tu sĩ lạm dụng tình dục – trên trẻ em lẫn đàn bà – làm điên đầu những vị lãnh đạo tôn giáo. Có những chuyện xảy ra trên 20 năm đã mất thủ tục hồi tố; có những chuyện xảy ra liên tục qua nhiều năm vì căn bệnh của tu sĩ đó chưa được chữa trị đúng mức.
  • TẠ ƠN - Truyện ngắn - Dec 12, 2001
  • Đồng bệnh - Truyện ngắn - Nov 29, 2001
  • KHỦNG BỐ - Truyện ngắn - Sep 13, 2001