vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 20, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Sagiang
Tất cả các bài của tác giả Sagiang:
Tứ đại thần kỳ - Biên khảo - Nov 02, 2013
SAGIANG I.- TỨ ĐẠI TRONG THIÊN NHIÊN Trong thiên nhiên tứ đại là một vật thể đầu tiên tạo ra các vũ trụ: trươc tiên chúng cấu tạo ra tử hành tinh, kế tiếp sanh hành tinh. Từ các sanh hành tinh chúng tạo ra tế bào thực vật để có cỏ cây, một sinh vật thể trên sanh hành tinh.
Khoa học kỳ bí - Biên khảo - Oct 26, 2013
SAGIANG I.- KỲ BÍ THIÊN NHIÊN Thiên nhiên đến nay vẫn còn là kỳ bí do nhiều hiện tượng, sinh tượng tự nhiên mà con người chưa khám phá ra hết, chỉ có hiểu biết một phần nhỏ có thể phát minh ra những vật thể sinh động hữu ích hay phá hoại, vừa phục vụ nhơn loại theo chiều hướng thiện và phá hoại theo chiều hướng ác, cho nên ngày xưa Khổng Tử nghĩ ra thuyết Trung dung rất tốt để con người tăng trưởng sinh lực và phát triển nhơn sinh.
Tâm Linh Đạo - Biên khảo - Oct 19, 2013
I.- TÂM LINH CHỦ TRÌ VẠN VẬT Trong Thiên nhiên có 7 vũ trụ đang luân phiên “THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG” Mỗi vũ trụ đều có Tâm linh ngự trụ điều hành ở Hư vô Giới riêng biệt.
 • Vinh thăng thượng giới - Biên khảo - Oct 12, 2013
 • Pháp Môn Đốn Ngộ 76 - Biên khảo - Oct 05, 2013
 • Hiển linh trần gian - Biên khảo - Oct 05, 2013
 • Vũ trụ ta bà hoại không - Biên khảo - Sep 28, 2013
 • Năng lực nguyên tử - Biên khảo - Sep 14, 2013
 • Vũ trụ tâm linh - Biên khảo - Aug 31, 2013
 • Nghiệp quả tâm linh - Biên khảo - Aug 24, 2013
 • Thượng giới tâm linh - Biên khảo - Aug 17, 2013
 • Vô sắc giới tâm linh - Linh tinh - Aug 10, 2013
 • Tiềm lực tâm linh - Biên khảo - Jul 20, 2013
 • Sắc giới tâm linh - Biên khảo - Jul 13, 2013
 • Vi phạm hiệp định Bá Lê - Linh tinh - Jun 28, 2013