vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Sagiang
Tất cả các bài của tác giả Sagiang:
Âm quang điện tử - Biên khảo - Apr 05, 2014
I.- ÂM QUANG ĐIỆN TỬ THỂ HIỆN Quang năng của nguyên tử chỉ là một thành phần của ngũ năng vi tử phụ, nó chỉ thể hiện khi có tác động của một trong tam chi vi tử chánh, hội nhập nhau gây nhiều biến động trong không gian do thiên nhiên hay do nhân tạo như: âm tử kéo ra quang năng hội nhập tạo ra âm quang điện tử, rồi từ đó biến thể ra nhiều trạng thái tuỳ hoàn cảnh, cũng như dương quang điện tử và trung hoà quang điện tử.
Cấu tạo phôi thai - Biên khảo - Mar 29, 2014
I.- CON NGƯỜI TIÊN KHỞI Theo lịch sử cấu trúc con người đầu tiên có hình thể tương đối khác nhau chút ít với con người hiện nay, do khảo cổ gia khai quật được những bộ xương hoá thạch, theo DNA cho biết đã 1 tỷ 500 ngàn năm.
Căn bản vi tư - Biên khảo - Mar 22, 2014
I.- HIỆN DIỆN CĂN BẢN VI TỬ Căn bản vi tử là cái gốc của nguyên tử, do nguyên tử có 3 thành phần: căn bản vi tử, ngũ năng vi tử và tam chi vi tử: Căn bản vi tử là phần chính yếu của nguyên tử, để phân biệt nguyên tử nầy với nguyên tử kia như sắt và đồng cũng là kim loại nhưng bản tính khác nhau, còn tam chi vi tử và ngũ năng vi tử là giống nhau.
 • Dương Điện Tư - Biên khảo - Mar 08, 2014
 • Nguyên tử lực kinh hoàng - Biên khảo - Mar 01, 2014
 • Âm vi tử lực đại - Biên khảo - Feb 15, 2014
 • Điện từ lực quan yếu - Biên khảo - Feb 08, 2014
 • Điện lực tung hoành - Biên khảo - Jan 18, 2014
 • Từ lực trọng đại - Biên khảo - Jan 11, 2014
 • Quang lực quảng đại - Biên khảo - Jan 04, 2014
 • Thuỷ lực bạo hành - Biên khảo - Dec 28, 2013
 • Phong lực dũng mãnh - Biên khảo - Dec 21, 2013
 • Kim lực khủng bố - Biên khảo - Dec 07, 2013
 • Hoả lực thần kỳ - Biên khảo - Nov 23, 2013
 • Nhơn sinh hiển thánh - Biên khảo - Nov 09, 2013