vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phó Thường Dân
Tất cả các bài của tác giả Phó Thường Dân:
Lại một mùa xuân - Linh tinh - Feb 02, 2008
Tôi đã gác bút từ hơn hai năm nay vì nhiều lý do, nhưng có một lý do thực tế nhất là : văn chương hạ giới rẻ như bèo . Tuần trước lại nhận được thơ của Việt Nam Nhật báo mời đóng góp cho báo xuân năm 2008.
Tình là dây oan. - Tạp ghi - Jul 02, 2005
Chúng ta thường nghe nói: Tu là cõi phúc, tình là dây oan (trích Kiều). Nhưng cuộc đời nếu không có tình yêu thì phải chăng cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa! và nếu cuộc sống không có tình yêu thì làm sao chúng ta có thể có hạnh phúc được.
Thêm bạn bớt thù - Tạp ghi - Oct 02, 2004
Ai cũng mong muốn được gần bạn, được vui đùa với bạn; và ai cũng muốn tránh kẻ thù hoặc trả thù. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chẳng bao giờ có thể làm vừa lòng tất cả mọi người.
 • Ngộ đạo đất trời. - Biên khảo - Jul 31, 2004
 • Phản ứng có điều kiện của tâm hồn - Biên khảo - Jul 03, 2004
 • Đạo đức và khoái lạc. - Biên khảo - Jun 26, 2004
 • Cuốn theo chiều gió - Truyện ngắn - Mar 06, 2004
 • Quả báo - Biên khảo - Jan 10, 2004
 • Thư gởi người bạn Na Uy. - Biên khảo - Sep 19, 2002
 • Phong kiến và độc tài. - Biên khảo - Jun 26, 2002
 • Việt kiều yêu - Biên khảo - May 22, 2002
 • Giã từ ý thức hệ. - Biên khảo - May 15, 2002
 • Đố ai lấy thước đo mà lòng người. - Biên khảo - May 01, 2002
 • Thế giới vô hình - Biên khảo - Apr 17, 2002
 • Sự thật mất lòng - Biên khảo - Apr 03, 2002