vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 22, 2021
Kích thước font chữ:


Số 6004 ra ngày 25/02/2010:
  Tin quốc tế
Tony Nguyễn: Họa sĩ vẽ bằng miệng, dùng máy tính bằng đầu
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Tony một con người tự thắng tuyệt vời !
Cnh Lan Trắng 10:48:58 PM, Feb 28, 2010 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nhật Lan đọc bi ny m phục Tony qu đi .Tại sao lại c ngườithng minh tới vậy, anh đ phấn đấuv anh đ đạt được những điều anh muốn, thật l tuyệt vời . Một tấm gương sng ! Cm ơn Tony .
Nhật Lan
Tin quốc tế