vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 24, 2018
Kích thước font chữ:


Số 5736 ra ngày 31/01/2009:
  Linh tinh
Hình ảnh cảm động : Mẹ và Con
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
4. Con ch v ngy 3 thng 3
Le Trung22003 11:15:38 PM, Jan 31, 2009 10 (10 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau ngy 3 thng 3, con ch ny cng thất vọng no nề, v n sẽ phải lnh nhận một bi học đch đng, v cũng sẽ chừa ci thi ỷ mạnh hiếp yếu.
.....
3. Tình m̃u tử ́y cũng là thin lý hay ý trời
Tam Tran21314 10:40:59 PM, Jan 31, 2009 -4 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thin lý đy là sự cn b ằng trong thin nhin, trong vũ trụ. Từ hạt vi tử - sub-atomic - đ́n từng trịu trịu giải thin hà cũng đ̀u có sự cn bằng. Ví như trong bao tử con người co vi khủn làm lợi cho sự tiu hoá, có vi khủn đ̣c hại. Con giun là cho đ́t x́p t́t cho hoa màu...
Con nít tại các nước dn chủ tư do đã được học được nhìn ṭn mắt các thí nghịm cụ th̉, soi th́u vào th́ giới dưới đáy bỉn, trong rừng su
đ̉ th́y các kỳ quan, đẹp hơn h́t những gì con người có th̉ tưởng tượng, hình dung ra n̉i.M̃i ṃt sinh ṿt, đ̉ t̀n tại cũng có ṃt vũ khí tự ṿ ring. Mai con rùa, càng con cua. và cái "x́u xí của người Tàu" hì hì.
2. Con rt
Hoang Le 08:13:55 PM, Jan 31, 2009 10 (10 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Qua hnh con ch hung hăng hăm doạ "vi dập" con sc con, ỷ to lớn gấp cả trăm lần, m chỉ dng quyền thế " vi dập" người dn. Con sc mẹ m chỉ sức mạnh của một cộng đồng v lng yu chuộng tự do danh dự sẽ chiến thắng. Qua hnh ny l một bi học cho con rt đừng ỷ quền thế m "vi dập"
"thiểu số to mồm" th sẽ bị thn bại danh liệt vậy.
1. Lý lẽ của tình m̃u tử
Tam Tran21314 04:00:46 PM, Jan 31, 2009 5 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
chứ khng phải lý lẽ của kẻ mạnh.Con sóc mẹ na`y đáng được đúc băng ngọc đặt va`o đ̀n thờ. Hình ảnh và cu truỵn là gương can đảm này phải được in vào sách cho thíu nhi VN đọc và học.