vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 11, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5355 ra ngày 28/07/2007:
  Tạp ghi
Oi! Việt kiều ngây thơ! Từ nay anh chết dở!
Tuyết Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
5. Hội KSV chng ti rất tin
Tony Tran1777 05:39:58 PM, Aug 01, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Hội KSV chng ti rất phấn khởi, rất tin lời chủ tịt Triết rằng th l gi Việt trong nước bi giờ đẹp lắm, ngụ đảng rất oeo khơm Vịt Ku iu nước dzề cưới dzợ b. Hội đ họp khẩn ln kế hoạch như sau, theo binh thư tn tử : Tin lễ, hậu binh.
1. Tin lễ. Thu Ecetera sắp thất nghiệp v VW dẹp tiệm đến nơi, vẽ mt bức hnh tứ qu phỏng theo truyện ngắn Bức tranh của tc giả Huyền Thoại nhưng xắp xếp lại cht xu như... >>
xem toàn bộ