vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 18, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8366 ra ngày 20/07/2019:
  Bình luận
Tổng Thống Donald J. Trump - Một Trang Sử Vĩ Đại
Vĩnh Tường
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1.
AnhBaSam 02:42:01 PM, Jul 23, 2019Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trump l một thằng cố chấp, nhỏ mọn, ngoan cố, xảo tar1, gian manh, điếm đn v kỳ thị gần như đến mức đin cuồng. Thằng ch 45 đ chỉ vỉ đại với những thằng đầu b c ch thi, Với dn Mỹ n l một cục kt khng ai muốn nhn.Kt thơm lắm ăn đi mấy thằng cuồng đần độn như Vũ Linh, Vĩnh Tường...