vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 15, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7918 ra ngày 04/10/2017:
  Bình luận
Hoà hay chiến ở châu Á-Ấn Độ Dương
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Ho hay chiến ở chu -Ấn Độ Dương v Nhật k Biển Đng
Quan Ta 04:42:05 PM, Oct 05, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nếu gom gp v đc kết bi của 2 tc giả dưới đy vo thnh 1 bi
tổng hợp th c lẽ kh đầy đủ
.
Ho hay chiến ở chu -Ấn Độ Dương
Đại Dương - đăng lc 04:00AM, 10/04/17
http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=103784
.
Nhật k Biển Đng: thế giới yn bnh hay sẽ hỗn loạn?
Đo Văn Bnh - đăng lc 04:00AM, 10/03/17
http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=103768
.
Quan Ta: Xin mạn php .. "Lời thư gp nhặt dng di. Mua vui cũng được một vi trống canh."