Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi thực thi bản Tuyên ngôn Nhân Quyền Toàn Cầu

20071127200345_125825.jpg

Hai LS Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân trước ṭa án CSVN. Tổ chức Amnesty International trong báo cáo nói sự phản kháng của nhân dân khiến các nhà cầm quyền độc tài phải xấu hỗ.

Tổ chức Amnesty International, tức Hội Ân xá Quốc tế, là một trong số các tổ chức theo dõi nhân quyền hàng đầu trên thế giới cho biết nhiều Chính phủ đă không thực hiện đầy đủ bản Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu sau 60 năm thông qua, và cần tạ lỗi dân chúng về việc này.

Trong bản báo cáo nhân quyền hàng năm, tổ chức này điểm lại thành tích của 150 quốc gia và t́m thấy nhiều nước c̣n thiếu sót.

Về t́nh trạng nhân quyền tại Việt Nam, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói vẫn chưa được cải thiện. Báo cáo 2008 Amnesty International nói trong suốt năm 2007 ở Việt Nam, quyền ”tự do thể hiện ý kiến và hội họp vẫn tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ.”

Đề cập riêng với Việt Nam, Ân xá Quốc tế viết trong phúc trình: ”Ít nhất 35 người, trong số đó có luật sư, thành viên nghiệp đoàn, lãnh đạo tôn giáo và bất đồng chính kiến trên mạng internet, đã bị bắt trong giai đoạn từ tháng 11/2006 tới cuối năm 2007.”

Tổng thư kư tổ chức Amnesty International, bà Irene Khan

Hội Ân xá Quốc tế công nhận rằng đă có những tiến bộ trong việc cải thiện các tiêu chuẩn nhân quyền, hệ thống và định chế khu vực và quốc tế. Nhưng dù có những thành quả đó, t́nh trạng bất công, bất b́nh đẳng và phạm tội mà không bị trừng phạt, vẫn c̣n đầy rẫy.

Tổng thư kư tổ chức Amnesty International, bà Irene Khan, cho biết là nhiều chính phủ đă không bảo vệ những quyền con người họ đă cam kết trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu.

Bà Khan nói: “Tổ chức Ân xá Quốc tế thách thức các nhà lănh đạo thế giới hăy tạ lỗi về sáu thập niên thất bại trong việc thực thi nhân quyền, và kiên quyết có hành động cụ thể để thay đổi t́nh trạng đó″.

Bà Khan nói rằng một trong những thoái bộ đáng trách nhất là Hoa Kỳ, cùng với những nước kư kết bản tuyên ngôn toàn cầu từ nguyên thủy, đă không áp dụng những ǵ mà văn kiện đó khuyên bảo.

Bà Khan nói: “Tra tấn và hành hạ đă được chính quyền Mỹ xem là những h́nh thức chấp nhận được để thu thập tin t́nh báo. Hoa Kỳ không phải là thủ phạm duy nhất phá hỏng các nguyên tắc đó, nhiều bằng chứng mới xuất hiện trong năm 2007 cho thấy sự đồng lơa của vài quốc gia trong Liên hiệp Châu âu, nhưng đă không có nước nào mở cuộc điều tra độc lập, không nước nào từ bỏ hay áp dụng những biện pháp pḥng ngừa mà Hội đồng Châu âu yêu cầu”.

Hội Ân xá Quốc tế tố cáo Hoa Kỳ đă vi phạm nhân quyền bằng những việc như bí mật giam giữ và thẩm vấn con người mà không xét xử tại những nơi như ở Guantanamo bên Cuba, ở Baghram bên Iraq, và ở Afghanistan.

Tổ chức này cũng đặt câu hỏi là làm sao Liên Hiệp Châu Âu có thể đ̣i Trung Quốc hay Nga tôn trọng nhân quyền, vào khi những chính phủ thành viên EU đă đồng lơa trong việc tra tấn. Tổ chức này cũng chỉ trích Châu âu về việc giới hạn quyền của những người tỵ nạn và t́m nơi trú ẩn.

Quay sang các cường quốc đang lên, Hội Ân Xá Quốc tế nói các chính phủ đó không những phải tôn trọng bản tuyên ngôn nhân quyền trong nước ḿnh, mà c̣n cần sử dụng ảnh hưởng của ḿnh để yêu cầu nước khác cũng phải áp dụng. Bà Khan nhắc nhở những nước như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Mexico, Nam Phi và Brazil rằng song hành với ảnh hưởng chính trị là trách nhiệm.

Hội Ân xá Quốc tế kêu gọi Trung Quốc hăy thực hiện những cam kết về nhân quyền mà họ đă hứa trước đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh, bằng cách cho tự do ngôn luận và chấm dứt chương tŕnh ‘lao động cải tạo’. Đối với Nga, Hội Ân Xá Quốc tế yêu cầu khoan dung hơn đối sự bất đồng chính kiến và chấm dứt vi phạm quyền con người tại Chechnya.

Về mặt tích cực, bà Irene Khan của Hội Ân xá Quốc tế cho biết những đ̣i hỏi về công bằng và b́nh đẳng của dân chúng ngày càng nhiều và các chính quyền không thể làm ngơ.

Bà Khan nói: “Nếu nh́n lại năm 2007, những ǵ tôi nhớ nhất là h́nh ảnh các tăng sĩ Phật giáo trong áo cà sa ở Miến Điện, là các luật sư Pakistan trong âu phục đen đ̣i hỏi công lư, b́nh đẳng, pháp trị, nhân quyền. Những người dân xuống đường đă khiến các chính quyền phải xấu hổ trong năm 2007″.

Tổng thư kư Irene Khan của Hội Ân Xá Quốc tế cảnh báo rằng dân chúng không ngừng yêu cầu áp dụng bản tuyên ngôn nhân quyền đă 60 năm. Theo bà, chính phủ nào làm ngơ sẽ tự chuốc lấy khó khăn.

Theo VOA & BBC