Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thăm Khu Ṭa Khâm Sứ chứng kiến giáo dân đơn

VietCatholic New (Chúa Nhật 30/12/2007)

 

 

T̉A GIÁM MỤC HÀ NỘI -- Sáng Chúa Nhật 30/12/2007, trong khi giáo dân các tân linh mục cầu nguyện c̣n đang giấy tại khu vực nhà thờ chính ṭa Nội, chung quanh khu vực Ṭa Giám Mục th́ bất chợt một vị khách đặc biệt đă tới thăm Ṭa Tổng Giám Mục, đó ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam.

Thủ tướng
Nguyễn tấn Dũng đă gặp Đức TGM Ngô quang Kiệt đă trao đổi với nhau cách thiện cảm cởi mở về những đang xảy ra xung quanh vụ việc Toà Khâm Sứ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Sau cuộc gặp gỡ tṛ chuyện, ĐTGM thủ tướng đă sang thăm Toà Khâm Sứ gặp gỡ mọi người c̣n đang cầug nguyện tên vào đơn yêu cầu, trước sự chứng kiến của nhiều người. center

Hy vọng Toà Khâm Sứ sẽ sớm được trao lại cho Giáo Hội Công giáo.

Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng gặp Đức TGM Ngô Quang Kiệt tại Ṭa TGM Nội sáng ngày 30.12.2007

 

Đức TGM Kiệt dẫn Thủ tướng Dũng rời Ṭa Giám Mục để đi sang Khu Cổng Ṭa Khâm Sứ

 

Đang khi đóngoài đông đảo giáo dân tiếp tục giầy đ̣i chính quyền trả lại tài sản của Giáo hội

 

Lúc 10:40 phút TGM Ngô quang Kiệt hướng dẫn Thủ tướng tới cổng Ṭa Khâm Sứ

 

TGM Kiệt giải thích về những sự lạm dụng buôn bán đầu trên đất Ṭa Khâm Sứ

 

Đang khi đó các chú nhỏ giúp lễ cũng hăng hái vào đơn xin đ̣i đất tài sản...

PV VietCatholic