Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d'Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com

Web : http://www.queme.net
********************************************************************************

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 29.12.2007

Đại lăo Ḥa thượng Thích Hộ Giác lên tiếng về việc Trung quốc xâm chiếm lănh thổ Việt Nam và hậu thuẫn Tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng viện trong nước – Các Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Trị, Đồng Nai và Thừa thiên – Huế, nhiệm kỳ 2007 – 2009, và thành phần nhân sự Ban Thường vụ Ban Hướng dẫn Trung ương Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam

 

PARIS, ngày 28.12.2007 (PTTPGQT) - Văn pḥng II Viện Hóa Đạo vừa gửi đến Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Bản lên tiếng về việc Trung quốc xâm chiếm lănh thổ Việt Nam. Bản lên tiếng này do Đại lăo Ḥa thượng Thích Hộ Giác ấn kư, nhân danh Chủ Tịch Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ.

 

Bản lên tiếng xác nhận “Qua tài liệu và bằng chứng lịch sử, các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa luôn măi là lănh thổ, lănh hải của Việt Nam”“không ai có quyền nhân danh bất cứ thế lực nào để chuyển nhượng, dâng hiến cho bất cứ ai v́ bất cứ lư do nào”. Bản lên tiếng cũng tố cáo “Động thái nhu nhược, thiếu trách nhiệm của nhà nước Cộng sản Việt Nam trước giặc ngoại xâm là một nỗi nhục trong trang sử Việt, là một động thái khô ng thể chấp nhận được”.

 

Nhận định rằng “Lời kêu gọi Dân chủ với chương tŕnh chính trị 8 điểm của Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Quảng Độ năm 2001 là giải pháp hữu hiệu cứu nguy dân tộc, giải quyết những bế tắc của đất nước Việt Nam”, bản lên tiếng kêu gọi “Người Việt ở trong nước và ngoài nước hậu thuẫn Tuyên Cáo của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công bố ngày 27.12.2007 và có hành động thiết thO 21;c, nhanh chóng, kết hợp toàn dân để đối phó t́nh h́nh lâm nguy của tổ quốc”.

 

Sau đây là toàn văn Bản lên tiếng của Đại lăo Ḥa thượng Thích Hộ Giác :

 

 

VĂN PH̉NG II VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI H̉A KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA

311 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776 – U.S.A

Tel : (626) 614-0566 • Fax : (626) 286-8437 • Email : vp2vhd@gmail.com

 

 

BẢN LÊN TIẾNG

V/V TRUNG QUỐC XÂM CHIẾM LĂNH THỔ VIỆT NAM

 

Nhận định rằng :

 

- Lănh thổ, lănh hải Việt Nam là của toàn thể dân tộc Việt Nam do tổ tiên Việt Nam dày công tạo dựng, không ai có quyền nhân danh bất cứ thế lực nào để chuyển nhượng, dâng hiến cho bất cứ ai v́ bất cứ lư do nào.

 

- Bảo vệ vẹn toàn lănh thổ quốc gia là bổn phận và trách nhiệm chung của mọi con dân Việt Nam, không bất cứ chế độ nào độc quyền trong vấn đề nghiêm trọng này.

 

- Qua tài liệu và bằng chứng lịch sử, các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa luôn măi là lănh thổ, lănh hải của Việt Nam.

 

- Bành trướng, chiếm đóng đất đai của dân tộc, quốc gia khác là hành động vi phạm công pháp quốc tế nhưng đồng thời nói lên phẩm cách thiếu đứng đắn và thiếu tinh thần tự trọng của một quốc gia.

 

- Động thái nhu nhược, thiếu trách nhiệm của nhà nước Cộng sản Việt Nam trước giặc ngoại xâm là một nỗi nhục trong trang sử Việt, là một động thái không thể chấp nhận được.

 

- Lời kêu gọi Dân chủ với chương tŕnh chính trị 8 điểm của Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Quảng Độ năm 2001 là giải pháp hữu hiệu cứu nguy dân tộc, giải quyết những bế tắc của đất nước Việt Nam.

 

Từ những nhận định trên, chúng tôi đồng thanh kêu gọi :

 

- Mọi con dân Việt Nam, thể hiện ḷng yêu nước thương ṇi, không phân biệt chính kiến, nơi sinh sống, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Việt Nam trong mọi khả năng có thể.

 

- Nhà nước Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ chính sách độc tài toàn trị để mọi con dân Việt Nam đóng góp tài năng, trí tuệ của ḿnh trong việc bảo vệ lănh hải và lănh thổ Việt Nam.

 

- Nhà nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền Việt Nam về Trường Sa và Hoàng Sa, chấm dứt chính sách xâm lấn, chiếm đóng bất hợp pháp nhằm tránh những cuộc chiến đẫm máu không cần thiết có thể xảy ra và bảo vệ ḥa khí giữa hai dân tộc.

 

- Người Việt ở trong nước và ngoài nước hậu thuẫn Tuyên Cáo của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công bố ngày 27.12.2007 và có hành động thiết thực, nhanh chóng, kết hợp toàn dân để đối phó t́nh h́nh lâm nguy của tổ quốc.

 

Làm tại Los Angeles, ngày 28.12.2007

Chủ Tịch Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo

kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN tại Hoa Kỳ
(ấn kư)

Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Hộ Giác

 

 

Thành phần nhân sự các Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Trị, Đồng Nai và Thừa thiên – Huế, nhiệm kỳ 2007 – 2009

 

Mặc dù những khó khăn, bức hiếp, sách nhiễu do công an địa phương t́m đủ cách không cho các Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) hoạt động, nhưng các Ban Đại diện vẫn kiên tŕ thủ đắc vai tṛ đại diện của ḿnh trong các công tác Phật sự, hoằng dương chánh pháp và cứu trợ xă hội, nêu cao tinh thần vô úy, đại bi để thể hiện sự phục hồi quyền sinh hoạt pháp lư của GHPGVNTN trong thực tế.

 

Một số Ban Đại diện các tỉnh đă bổ sung nhân sự cho nhiệm kỳ 2007 – 2009 và đă được Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, ra Quyết định chuẩn y. Sau đây là Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các Ban Đại diện tại các tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Trị, Đồng Nai và Thừa thiên – Huế cùng với Quyết định bổ nhiệm thành phần nhân sự Ban Thường vụ Ban Hướng dẫn Trung ương Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam, và danh sách những Huynh trư 903;ng Gia đ́nh Phật tử Việt Nam tấn phong lên Cấp Tấn.

 

Thành phần nhân sự Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng nhiệm kỳ 2007 – 2009 chiếu Quyết định số 30/VHĐ/QĐ/VT kư ngày 20.6.2007 :

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

 

- Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được tu chỉnh bởi Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.

- Chiếu Giáo chỉ số 02 ngày 29.11.2005 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống

- Chiếu Tờ tŕnh ngày 20 tháng 5 năm 2007 của Thượng Tọa Chánh Đại Diện tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

- Chiếu nhu cầu Phật sự trong việc phục hồi sinh hoạt GHPGVNTN tại địa phương.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Nay chuẩn y thành phần nhân sự Ban đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng nam-Đà Nẵng nhiệm kỳ 2007-2009 như sau :

 

Chánh đại diện :

Thượng tọa Thích Thanh Quang

Phó đại diện :

Thượng tọa Thích Thiện Tường

Chánh thư kư :

Đạo hữu Tâm Hoành - Đoàn Thanh Thông

Phó thư kư :

Đạo hữu Đồng Tâm - Nguyễn Thị Chi

Thủ quỹ :

Đạo hữu Đồng Đức – Huỳnh Thị Bích Liên

Đặc ủy Tăng sự :

Thượng tọa Thích Thanh Quang (kiêm)

Đặc ủy Hoằng pháp :

Thượng tọa Thích Thiện Tường (kiêm)

Đặc ủy Giáo dục :

Đại đức thích Thiện Phúc

Đặc ủy Thanh niên :

Đại đức Thích Thiện Phúc (kiêm)

Đặc ủy Văn hóa :

Đại đức thích Thông Nhuận

Đặc ủy Tài chánh :

Đại đức thích Thông Quả

Đặc ủy Từ thiện Xă hội :

Đạo hữu Như Thường – Lưu Văn Năm

Đặc ủy Cư sĩ :

Đạo hữu Thị Lồ - Nguyễn Cam

Đặc ủy Kiến thiết :

Đạo hữu Nhuận Tín – Hồ Đủ

 

Điều 2 : Để Phật sự Giáo Hội được viên măn, Thượng Toạ Chánh đại diện có bổn phận thỉnh cử các chức vụ vào Ban đại diện đầy đủ theo Hiến chương đă qui định.

 

Điều 3 : Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều hủy bỏ.

 

Điều 4 : Quư Ḥa thượng, Thượng tọa Phó Viện trưởng, Tổng thư kư, Tổng vụ trưởng và Vụ trưởng các Tổng vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định nầy.

 

Thanh Minh Thiền viện - ngày 20 tháng 6 năm 2007

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn kư)

Sa Môn Thích Quảng Độ

 

 

Thành phần nhân sự Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2007 – 2009 chiếu Quyết định số 31/VHĐ/QĐ/VT kư ngày 28.6.2007 :

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

 

- Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được tu chỉnh bởi Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.

- Chiếu Giáo chỉ số 02 ngày 29.11.2005 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống

- Chiếu Tờ tŕnh ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Thượng Tọa Chánh Đại Diện tỉnh Phú Yên.

- Chiếu nhu cầu Phật sự trong việc phục hồi sinh hoạt GHPGVNTN tại địa phương.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Nay chuẩn y thành phần nhân sự Ban đại diện GHPGVNTN tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2007-2009 như sau :

 

Chánh đại diện :

Thượng tọa Thích Thiện Khánh

Phó đại diện :

Đại đức Thích Minh Hải

Thủ quỹ kiêm Phụ tá Văn pḥng :

Sư cô Thích nữ Diệu Hiền

Chánh thư kư :

Đạo hữu Đồng Di

Phó thư kư :

Đạo hữu Thiện Tâm

Đặc ủy Tăng sự :

Thượng tọa Thích Thiện Khánh (kiêm)

Đặc ủy Hoằng pháp :

Đại đức Thích Minh Hải (kiêm)

 

 

Điều 2 : Để Phật sự Giáo Hội được viên măn, Thượng Toạ Chánh đại diện có bổn phận thỉnh cử các chức vụ vào Ban đại diện đầy đủ theo Hiến chương đă qui định.

 

Điều 3 : Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều hủy bỏ.

 

Điều 4 : Quư Ḥa thượng, Thượng tọa Phó Viện trưởng, Tổng thư kư, Tổng vụ trưởng và Vụ trưởng các Tổng vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định nầy.

 

Thanh Minh Thiền viện - ngày 28 tháng 6 năm 2007

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn kư)

 Sa Môn Thích Quảng Độ

 

 

Thành phần nhân sự Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2007 – 2009 chiếu Quyết định số 32/VHĐ/QĐ/VT kư ngày 28.7.2007 :

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

 

- Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được tu chỉnh bởi Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.

- Chiếu Giáo chỉ số 02 ngày 29.11.2005 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống

- Chiếu Tờ tŕnh ngày 21 tháng 7 năm 2007 của Đại đức Chánh Đại Diện tỉnh Quảng Trị.

- Chiếu nhu cầu Phật sự trong việc phục hồi sinh hoạt GHPGVNTN tại địa phương.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Nay chuẩn y thành phần nhân sự Ban đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2007-2009 như sau :

  

Chánh đại diện :

Đại đức Thích Từ Giáo

Phó đại diện :

Đại đức Thích Tín Niệm

Phó đại diện :

Đạo hữu Tâm Thiện - Lê văn Huệ

Chánh thư kư :

Đạo hữu Tâm Nguyên – Phùng Dư

Phó thư kư :

Đạo hữu Nguyên Tín – Hoàng văn Trung

Thủ quỹ :

Đạo hữu Tâm Tú – Nguyễn thị Hương Nhân

Đặc ủy Giáo dục :

Đại đức Thích Thích Từ Giáo (kiêm)

Đặc ủy Thanh niên :

Đại đức Thích Tín Niệm (kiêm)

Đặc ủy Văn hóa :

Đạo hữu Nguyên Đạt – Nguyễn Thanh Truyền

Đặc ủy Nghi lễ :

Đạo hữu Như Lự - Nguyễn văn Yên

Đặc ủy Tài chánh :

Đạo hữu Như Danh – Nguyễn văn Anh Tuấn

Đặc ủy Từ thiện Xă hội :

Đạo hữu Tâm Đài – Trương Đức Phúc
Đạo hữu Nguyên Măn – Nguyễn Lự

Đặc ủy Cư sĩ :

Đạo hữu Nguyên Toan – Nguyễn Sum

Đặc ủy Kiến thiết :

Đạo hữu Như Hạnh – Mai văn Hối

 

 Điều 2 : Để Phật sự Giáo Hội được viên măn, Đại đức Chánh đại diện có bổn phận thỉnh cử các chức vụ vào Ban đại diện đầy đủ theo Hiến chương đă qui định.

 

Điều 3 : Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều hủy bỏ.

 

Điều 4 : Quư Ḥa thượng, Thượng tọa Phó Viện trưởng, Tổng thư kư, Tổng vụ trưởng và Vụ trưởng các Tổng vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định nầy.

 

Thanh Minh Thiền viện - ngày 28 tháng 7 năm 2007

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn kư)

Sa Môn Thích Quảng Độ

 

 

Thành phần nhân sự Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2007 – 2009 chiếu Quyết định số 33/VHĐ/QĐ/VT kư ngày 4.8.2007 :

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

 

- Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được tu chỉnh bởi Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.

- Chiếu Giáo chỉ số 02 ngày 29.11.2005 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống

- Chiếu Biên bản ngày 07 tháng 7 năm 2007 của Ḥa thượng Chánh Đại Diện tỉnh Đồng Nai

- Chiếu nhu cầu Phật sự trong việc phục hồi sinh hoạt GHPGVNTN tại địa phương.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Nay chuẩn y thành phần nhân sự Ban đại diện GHPGVNTN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2007-2009 như sau :

 

Chánh đại diện :

Ḥa thượng Thích Nhật Ban

Phó đại diện :

Thượng tọa Thích Nguyên Thọ

Chánh thư kư :

Đạo hữu Tâm Định

Thủ quỹ :

Đạo hữu Thị Sỹ

Đặc ủy Tăng sự :

Ḥa thượng Thích Nhật Ban (kiêm)

Đặc ủy Hoằng Pháp :

Thượng tọa Thích Nguyên Thọ (kiêm)

Đặc ủy Nghi lễ :

Thượng tọa Thích Trí Minh

Đặc ủy Từ thiện Xă hội :

Thượng tọa Thích Viên Đức

Đặc ủy Cư sĩ :

Đại đức Thích Viên Tín

Đặc ủy Văn hóa :

Đạo hữu Tâm Tường

 

 

Điều 2 : Để Phật sự Giáo Hội được viên măn, Ḥa thượng Chánh đại diện có bổn phận thỉnh cử các chức vụ vào Ban đại diện đầy đủ theo Hiến chương đă qui định.

 

Điều 3 : Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều hủy bỏ.

 

Điều 4 : Quư Ḥa thượng, Thượng tọa Phó Viện trưởng, Tổng thư kư, Tổng vụ trưởng và Vụ trưởng các Tổng vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định nầy.

 

Thanh Minh Thiền viện - ngày 04 tháng 8 năm 2007

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn kư)

Sa Môn Thích Quảng Độ

 

 

Thành phần nhân sự Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Thừa thiên – Huế nhiệm kỳ 2007 – 2009 chiếu Quyết định số 34/VHĐ/QĐ/VT kư ngày 20.10.2007 :

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

 

- Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được tu chỉnh bởi Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.

- Chiếu Giáo chỉ số 02 ngày 29.11.2005 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống

- Chiếu Thư Đệ Tŕnh ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ḥa thượng Chánh Đại Diện tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chiếu nhu cầu Phật sự trong việc phục hồi sinh hoạt GHPGVNTN tại địa phương.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Nay chuẩn y thành phần nhân sự Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2007-2009 như sau :

 

Cố Vấn :

Ḥa Thượng Thích Như Đạt
Ḥa Thượng Thích Diệu Tánh

Chánh Đại Diện :

Ḥa thượng Thích Thích Thiện Hạnh

Phó Đại Diện :

Thượng tọa Thích Chí Thắng

Phó Đại Diện :

Thượng tọa Thích Chơn Niệm

Đặc Ủy Tăng Sự :

Thượng tọa Thích Tánh Nhơn

Đặc Ủy Hoằng Pháp :

Thượng tọa Thích Thiện Tánh

Đặc Ủy Văn Hóa :

Thượng tọa Thích Chơn Phương

Đặc Ủy Giáo Dục :

HT Thích Thiện Hạnh (kiêm)

Đặc Ủy Cư Sĩ :

Đại đức Thích Minh Đức

Đặc Ủy Thanh Niên :

Thượng tọa Thích Chí Thắng (kiêm)

Đặc Ủy Từ thiện Xă Hội :

Thượng tọa Thích Vân Đức

Đặc Ủy Tài Chánh :

Thượng tọa Thích Huệ Thông

Đặc Ủy Nghi Lễ :

Thượng tọa Thích Khế Viên

Đặc Ủy Kiến Thiết :

Đại Đức Thích Minh Phương

Chánh Thư Kư :

Thượng tọa Thích Thiện Tánh (kiêm)

Thủ Quỹ :

Thượng tọa Thích Chơn Niệm (kiêm)

 

 

Điều 2 : Để Phật sự Giáo Hội được viên măn, Ḥa thượng Chánh Đại Diện có bổn phận thỉnh cử các chức vụ vào Ban Đại Diện đầy đủ theo Hiến Chương đă qui định.

 

Điều 3 : Các Quyết Định trước đây trái với Quyết Định này đều hủy bỏ.

 

Điều 4 : Quư Ḥa thượng, Thượng tọa Phó Viện trưởng, Tổng Thư Kư, Tổng Vụ trưởng và Vụ trưởng các Tổng Vụ chiếu nhiệm thi hành Quyết Định nầy.

 

Thanh Minh Thiền viện - ngày 20 tháng 10 năm 2007

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn kư)

Sa Môn Thích Quảng Độ

 

 

Thành phần nhân sự Ban Thường vụ Ban Hướng dẫn Trung ương Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam chiếu Quyết định số 35/VHĐ/QĐ/VT kư ngày 20.10.2007 :

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

- Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bản tu chỉnh bởi Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.

- Chiếu tinh thần Thông tư số 07/VHĐ/TT/VT của Viện Hóa Đạo ngày 28/8/2006 v/v chấn chỉnh các ban ngành của Giáo hội.

- Chiếu tinh thần Thông tư số 03/TVTN/TT/TVT của Tổng vụ Thanh niên ngày 4/9/2006 v/v chấn chỉnh sinh hoạt Gia Đ́nh Phật tử.

- Chiếu tinh thần Thông Bạch số 9/VHĐ/TB/VT của Viện Hóa Đạo ngày 25/9/2007 v/v hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng Thống GHPGVNTN.

- Chiếu Nội Qui Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam bản tu chỉnh năm 1973 đă được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN duyệt y.

- Chiếu Qui Chế Huynh trưởng Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam bản tu chỉnh năm 1973 đă được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN duyệt y.

- Chiếu Quyết Định số 22/VHĐ/QĐ/VT của Viện Hóa Đạo ngày 25/11/2006 v/v bổ nhiệm Vụ Trưởng Gia Đ́nh Phật tử Vụ GĐPT Việt Nam.

- Chiếu đề nghị của Tổng vụ Thanh niên, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN và Gia Đ́nh Phật tử Vụ GĐPTVN.

- Chiếu nhu cầu Phật sự.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều I : Bổ nhiệm thành phần nhân sự Ban Thường vụ Ban Hướng dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam như sau :

 

- Trưởng ban :

Huynh trưởng Cấp Dũng :

Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẦU

- Tổng Thơ kư :

Huynh trưởng Cấp Tấn :

Tâm Hoành ĐOÀN THANH THÔNG

- Ủy viên Nội vụ Điều hành :

Huynh trưởng Cấp Tấn :

Nguyên Quang NGUYỄN TẤT TRỰC

- Thủ Qũy :

Huynh trưởng Cấp Tấn :

Nhuận Tín HỒ ĐỦ

- Đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam tại các Miền :

 

1. Vạn Hạnh :

Huynh trưởng Cấp Tấn :

Tâm Thiện LÊ VĂN HUỆ

 

2. Liễu Quán :

Huynh trưởng Cấp Tấn :

Nguyên Giải TRẦN BÁ TUYÊN

 

3. Khuông Việt :

Huynh trưởng Cấp Tấn :

Nguyên Lăng NGUYỄN THỊNH

 

4. Khánh Ḥa :

Huynh trưởng Cấp Tấn :

Nguyên Định ĐỖ NGỌC NAM

 

5. Quảng Đức :

Huynh trưởng Cấp Tấn :

Tâm Thiền TRẦN VĂN TRÁC

 

Điều II : Ban Thường vụ Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam có nhiệm vụ :

 

- Bổ sung đầy đủ thành phần nhân sự theo Nội Qui GĐPT Việt Nam qui định.

- Tổ chức và điều hành sinh hoạt GĐPT đúng theo Nội Qui GĐPT Việt Nam và Qui Chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam ban hành năm 1964 tu chỉnh bởi Đại hội Huynh trưởng GĐPT Toàn quốc năm 1973 đă được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN duyệt y.

- Tiến tới Đại hội Huynh trưởng GĐPT Toàn quốc khi có thuận duyên để bầu Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam chính thức.

 

Điều III : Các văn kiện khác với Quyết định này đều được hủy bỏ.

 

Điều IV : Tổng Thư kư VHĐ, Tổng vụ trưởng TVTN, Vụ trưởng GĐPT Vụ, Ban Hướng dẫn GĐPT các cấp, các Huynh trưởng có tên dẫn thượng chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này.

 

Thanh Minh Thiền viện - ngày 15 tháng 10 năm 2007

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

(ấn kư)

Sa Môn Thích Quảng Độ

 

 

Các Huynh trưởng Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam được tấn phong lên Cấp Tấn chiếu Quyết định số 36/VHĐ/QĐ/VT kư ngày 15.10.2007 :

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

- Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bản tu chỉnh bởi Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.

- Chiếu tinh thần Thông tư số 07/VHĐ/TT/VT của Viện Hóa Đạo ngày 28/8/2006 v/v chấn chỉnh các ban ngành của Giáo hội.

- Chiếu tinh thần Thông tư số 03/TVTN/TT/TVT của Tổng vụ Thanh niên ngày 4/9/2006 v/v chấn chỉnh sinh hoạt Gia Đ́nh Phật tử.

- Chiếu tinh thần Thông Bạch số 9/VHĐ/TB/VT của Viện Hóa Đạo ngày 25/9/2007 v/v hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng Thống GHPGVNTN.

- Chiếu Nội Qui Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam bản tu chỉnh năm 1973 đă được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN duyệt y.

- Chiếu Qui Chế Huynh trưởng Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam bản tu chỉnh năm 1973 đă được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN duyệt y.

- Chiếu Quyết Định số 22/VHĐ/QĐ/VT của Viện Hóa Đạo ngày 25/11/2006 v/v bổ nhiệm Vụ Trưởng Gia Đ́nh Phật tử Vụ GĐPT Việt Nam.

- Chiếu đề nghị của Ban Đại diện GHPGVNTN tại các Tỉnh thành trên Toàn quốc, của Tổng vụ Thanh niên, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN và Gia Đ́nh Phật tử Vụ GĐPTVN.

- Chiếu nhu cầu Phật sự.

 

NAY QUYẾT ĐỊNH

 

Điều I : Những Huynh trưởng Gia Đ́nh Phật tử có tên sau đây được tấn phong vào hàng Huynh trưởng Cấp Tấn Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam :

 

1. PHAN TRÁC

PD : Thị Thành

NS : 1934

ĐV : Q. Nam – Đà Nẵng

2. NGUYỄN THỊ LAN

PD : Nguyên Phương

NS : 1925

ĐV : Q. Nam – Đà Nẵng

3. NGUYỄN LẠC

PD : Nguyên Trác

NS : 1945

ĐV : Q. Nam – Đà Nẵng

4. TRẦN VĂN THUNG

PD : Nhuận Thủy

NS : 1937

ĐV : Q. Nam – Đà Nẵng

5. NGUYỄN THỊNH

PD : Nguyên Lăng

NS : 1944

ĐV : Lâm Đồng

6. ĐỖ NGỌC NAM

PD : Nguyên Định

NS : 1946

ĐV : Đồng Nai

7. PHAN TRỌNG KHẢI

PD : Quảng Pháp

NS : 1937

ĐV : Quảng Đức

8. PHÙNG DƯ

PD : Tâm Nguyên

NS : 1938

ĐV : Quảng Trị

9. LÊ VĂN HUỆ

PD : Tâm Thiện

NS : 1945

ĐV : Quảng Trị

10. NGUYỄN SUM

PD : Tâm Noăn

NS : 1942

ĐV : Quảng Trị

11. NGUYỄN Đ̀NH THANH MINH

PD : Nguyên Cảnh

NS : 1943

ĐV : Thừa Thiên

12. TRẦN VĂN BÁCH

PD : Tâm Khai

NS : 1939

ĐV : Thừa Thiên

13. NGUYỄN VĂN NGUYÊN

PD : Nguyên Thủy

NS : 1935

ĐV : Thừa Thiên

14. NGUYỄN THÚC ĐỆ

PD : Nguyên Diệu

NS : 1939

ĐV : Thừa Thiên

15. NGUYỄN VĂN LIÊU

PD : Tâm Nhơn

NS : 1945

ĐV : Thừa Thiên

16. LÊ Đ̀NH MỨC

PD : Nguyên Hoán

NS : 1943

ĐV : Thừa Thiên

17. TRẦN VĂN NGỌC

PD : Lệ Liên

NS : 1939

ĐV : Thừa Thiên

18. NGUYỄN Đ̀NH MỘNG

PD : Nguyên Trung

NS : 1951

ĐV : Thừa Thiên

19. PHẠM Đ̀NH THÊ

PD : Nguyên Linh

NS : 1929

ĐV : Thừa Thiên

20. MAI TIẾN SƠN

PD : Quảng Thanh

NS : 1953

ĐV : Thừa Thiên

 

Điều II : Những Huynh trưởng Cấp Tấn tân thăng có nhiệm vụ tổ chức và sinh hoạt Gia Đ́nh Phật tử theo đúng quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Nội Qui GĐPTVN và Qui Chế Huynh trưởng GĐPTVN theo đúng tinh thần Thông tư số 07/VHĐ/TT/VT của VHĐ ngày 28/8/2006 và Thông tư số 03/TVTN/TT/TVT của Tổng vụ Thanh niên ngày 4/9/2006.

 

Điều III : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kư.

 

Điều IV : Tổng Thư kư VHĐ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, Vụ trưởng GĐPT Vụ, Ban Hướng dẫn GĐPT các cấp, các Huynh trưởng có tên dẫn thượng chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này.

 

Thanh Minh Thiền viện - ngày 15 tháng 10 năm

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

(ấn kư)

Sa Môn Thích Quảng Độ