vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 14, 2020
Kích thước font chữ:


Xin Ý Kiến
Ngày 18 tháng 5 này sẽ là ngày biểu dương tên Lillte Sàigòn và ra mắt Ủy Ban Recall trước tiền đình tòa Thị Chính San Jose. Quý vị tại địa phương sẽ làm gì?
xem kết quả