vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 08, 2020
Kích thước font chữ:


Xin Ý Kiến
Tổng Thống nước Mỹ, quý vị sẽ bầu cho ai?
 
 29% (266)
Obama
 
 71% (644)
McCain
Tổng cộng: 910