vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 08, 2020
Kích thước font chữ:


Xin Ý Kiến
Recall or No Recall (survey lần 2 - bắt đầu tháng 6, 2008)
 
 86% (1139)
Recall
 
 14% (178)
No Recall
Tổng cộng: 1317