vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 13, 2020
Kích thước font chữ:


Xin Ý Kiến
Trong 3 ứng cử viên Lân Nguyễn, Minh Dương và Vân Lê, ai là người sẽ được bạn bỏ phiếu ủng hộ vào ngày 3 tháng 6 tới đây?
 
 14% (69)
Lân Nguyễn
 
 10% (50)
Minh Dương
 
 50% (243)
Vân Lê
 
 25% (123)
Không bỏ ai hết
Tổng cộng: 485