vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Xin Ý Kiến
Trong 3 ứng cử viên Lân Nguyễn, Minh Dương và Vân Lê, ai là người bạn có cảm tình nhất?
 
 18% (74)
Lân Nguyễn
 
 12% (47)
Minh Dương
 
 70% (280)
Vân Lê
Tổng cộng: 401