vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 04, 2020
Kích thước font chữ:


Xin Ý Kiến
Ngày 18 tháng 5 này sẽ là ngày biểu dương tên Lillte Sàigòn và ra mắt Ủy Ban Recall trước tiền đình tòa Thị Chính San Jose. Quý vị tại địa phương sẽ làm gì?
 
 69% (350)
Đến tham dự thật đông để chia vui
 
 3% (17)
Không đến nhưng gởi tiền đóng góp, mừng
 
 3% (13)
Không đến, ngồi nhà xem qua web hay nghe qua đài phát thanh cũng đủ
 
 10% (49)
Không quan trọng, không cần phải đến
 
 6% (29)
Có những việc quan trọng hơn cần làm
 
 5% (27)
Tôi ở xa không đến được
 
 5% (24)
Tôi ở xa nhưng tôi gởi tiền đóng góp
Tổng cộng: 509