vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 38 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 01, 2023
Kích thước font chữ:


Xin Ý Kiến
Qu vị sẽ lm gì với số tiền thuế được rebate vo tuần tới?
 
 24% (64)
Si hết 100% để kích thích nền kinh tế
 
 40% (106)
Trả bill credit card v những mĩn nợ khc
 
 20% (54)
Để dnh khơng dm si vì tình hình kinh tế bấp bnh qu
 
 10% (26)
Để dnh khơng biết si vo ci gì vì số tiền ít ỏi qu
 
 6% (16)
Khơng nhận được vì khơng cĩ income hoặc income qu cao
Tổng cộng: 266