vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 09, 2020
Kích thước font chữ:


Xin Ý Kiến
Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại có nên truy điệu Hoàng Minh Chính, cựu đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam, hay không ?
 
 13% (157)
Nên
 
 83% (1000)
Không nên
 
 4% (54)
Không có ý kiến
Tổng cộng: 1211