vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 08, 2022
Kích thước font chữ:


Khi quân đội Hoa Kỳ khai triển Bài kiểm tra Thể lực Chiến đấu trong Quân đội (ACFT) mới, áp đặt các tiêu chuẩn và yêu cầu thể chất khác nhau đối với nam và nữ quân nhân, các nhà phân tích và quan sát quốc phịng lâu
Một cuộc thăm dị mới cho thấy chưa đến 30% cử tri Mỹ hài lịng với cách giải quyết lạm phát của Tổng thống Joe Biden. Theo cuộc thăm dị của ABCNews/Ipsos cơng bố hơm 05/06, 28% cử tri cho biết họ hài lịng với
Trong thời kỳ đầu phát sinh đại dịch COVID-19, khi các nhân viên y tế tuyến đầu ở Hoa Kỳ đang khao khát cĩ được các thiết bị và vật tư y tế quan trọng, thì một cơng ty y tế điện tử cĩ trụ