vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 21, 2019
Kích thước font chữ:


Video tài liệu của Lý Tống khi ở Đài Loan và Nam Hàn
Thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2008 Tường Trình Tổng Quát Của Lý Tống Từ Nam Hàn. Lý Tống Tôi rời Washington DC đi Nam Hàn ngày 14/7/08 để thực hiện PHI VỤ PHẠM HƯU (người bạn bị chết vì sét đánh, cây ngã trúng đầu) nhắm vào Olympics tại Bắc Kinh, thực hiện lời tuyên bố trước kia: Sau Cuba , Việt Nam , sẽ đến Trung Cộng và Bắc Hàn.