vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 28, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Văn Tuấn
Tất cả các bài của tác giả Phạm Văn Tuấn:
Sau khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, có một nhà đại bác học được toàn thế giới ca ngợi về một phương trình lừng danh nhất của Khoa Học, đó là phương trình cho biết năng lượng của vật chất: E = MC2.
Đặng Tiểu Bình là mộtø lãnh tụ của Trung Cộng, ông chưa từng giữ chức vụ cao cấp như Chủ Tịch Nước hay Thủ Tướng, nhưng ông được coi là một nhà lãnh đạo của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa từ cuối thập niên 1970 tới đầu thập niên 1990.
Tướng de Gaulle là một nhà lãnh đạo quân sự và một vị chính khách của nước Pháp. Trước Thế Chiến Thứ Hai, ông nổi tiếng là một nhà chiến thuật chủ trương dùng xe thiết giáp phối hợp với máy bay chiến đấu.
 • Tôn Dật Tiên (1866 – 1925) Người Cha của Đất Nước Trung Hoa - Biên khảo - Sep 01, 2007
 • Nước Trung Hoa vào thời kỳ Đốc Quân (1916-28) - Biên khảo - Aug 18, 2007
 • Viên Thế Khải và Nước Trung Hoa vào Thời Kỳ 1912-1916 - Biên khảo - Aug 04, 2007
 • Naguib Mahfouz (1911 - 2006) Văn Hào Ai Cập lãnh Giải Thưởng Nobel Văn Chương năm 1988 - Biên khảo - Jun 23, 2007
 • Mstislav Leopoldovich Rostropovich (1927-2007) nhạc sĩ hồ cầm danh tiếng kiêm chiến sĩ của tự do - Biên khảo - Jun 16, 2007
 • Orhan Pamuk (1952- ) Văn Hào Thổ Nhĩ Kỳ lãnh Giải Thưởng Nobel Văn Chương Năm 2006 - Biên khảo - Mar 29, 2007
 • Emile Zola (1840-1902) Nhà Văn Pháp thuộc Trường Phái Tự Nhiên - Biên khảo - Aug 26, 2006
 • Thomas Mann (1875 - 1955) văn hào Đức đoạt Giải Nobel Văn Chương 1929 - Biên khảo - Aug 12, 2006
 • Enrico Fermi (1901 - 1954) Nhà Bác Học người Ý lãnh Giải Thưởng Nobel Vật Lý năm 1938 - Biên khảo - Aug 05, 2006
 • Liên Xô vào thời kỳ Khrushchev (1956-62) - Biên khảo - Jul 22, 2006
 • Albert Camus (1913 - 1960) văn hào Pháp lãnh Giải Thưởng Nobel Văn Chương Năm 1957 - Biên khảo - Jul 15, 2006
 • Khế ước xã hội - Biên khảo - Jul 01, 2006