vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 01, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Đạt Thịnh
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Đạt Thịnh:
Nguyễn ạt Thịnh Tương quan giữa quyền lực và ăn cắp là tương quan thuận, càng cao danh vọng càng ăn cắp tợn.Trong năm 2007 ông Kennet Lewis, tổng giám đốc Bank of America, lãnh 20 triệu mỹ kim, (mỗi tháng triệu bẩy), trong số này $5. 75 triệu là tiền lương và tiền thưởng (mỗi tháng $479, 166). Ông Vikram Pandit, tổng giám đốc Citigroup, chỉ làm chức vụ CEO vào tháng Chạp 2007, cũng bỏ túi được $3.
Hiện tượng hạ tắc loạn. - Thể thao - Feb 06, 2009
Nguyễn ạt Thịnh Hạ tắc loạn là nửa sau của câu thượng bất chính, hạ tắc loạn, một nhận xét dân gian, giản dị nhưng vô cùng uyên thâm, chuyên chở một định luật mộc mạc, gói ghém trong 6 chữ bình dị, nhưng lại sâu sắc đến mức không thể phản bác, không thể phủ nhận. Nguyên tắc thượng bất chính, hạ tắc loạn răn người chủ gia đình giữ gìn nhân cách, tôn trọng luân lý và pháp
Nguyễn Đạt Thịnh. ịa ốc là nghề làm trung gian giữa người mua và người bán bất động sản, những người làm nghề này sống bằng tiền hoa hồng; tại Hoa Kỳ số hoa hồng bằng với 6% giá bán của căn nhà hay thửa đất họ giúp thực hiện việc mua, bán. Trong trường hợp người bán có chuyên viên địa ốc đại diện cho mình, và người mua cũng vậy, thì số tiền hoa hồng được chia đôi giữa hai chuyên viên này.
 • HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH KHỒNG VỀ VIỆT NAM THÁNG TƯ ĐEN 2009 - Tạp ghi - Jan 21, 2009
 • Một điều công bố, hai chỗ sai lầm - Bình luận - Jan 15, 2009
 • Thiên chức của báo chí. - Tạp ghi - Jan 13, 2009
 • Người cầm bút - Tạp ghi - Jan 10, 2009
 • Nhà tỉ phú đầu tiên của Trung Cộng - Tạp ghi - Jan 06, 2009
 • Trên đường kinh tế sản xuất, Việt Cộng đi theo Trung Cộng, Trung Cộng đi đâu? - Tạp ghi - Jan 03, 2009
 • Hai cái thúng úp một con voi - Tạp ghi - Jan 01, 2009
 • Món gia bảo cuối cùng - Tạp ghi - Dec 31, 2008
 • Kinh doanh dịch vụ nhậy cảm là gì? - Biên khảo - Dec 31, 2008
 • Nền văn hoá man trá - Tạp ghi - Dec 20, 2008
 • Nền văn hoá man trá - Biên khảo - Dec 18, 2008
 • Tội rao hàng - Bình luận - Dec 14, 2008