vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Huy Phương
Tất cả các bài của tác giả Huy Phương:
Đảng, tên đày tớ phản phúc! - Tạp ghi - Feb 11, 2012
Ngày 5 tháng 1, 2012 ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị dồn vào đường cùng, đã chống lại việc cưỡng chế đất đai vô lý, bắn bị thương 4 công an và 2 bộ đội.
Mậu Thân và nỗi đau của Huế - Tạp ghi - Jan 28, 2012
Xin gọi trăng soi khe Đá Mài Thời gian rêu phủ mảnh đầu ai Bãi Dâu đau xót hồn Gia Hội Phú Thứ tóc vương trảng cát dài. (Huế Oan Khiên- Huy Phương) Định mệnh sắp đặt cho tôi, đứa con của Huế phải trở lại quê hương trong những ngày đầu năm Mậu Thân để chịu tang với Huế.
Đạo đức... mắm tôm - Tạp ghi - Jan 14, 2012
Chiều nay người viết bài này đang dùng cơm tối, trong bữa cơm có món cà pháo mắm tôm. Đang ngon miệng, bỗng nghe bản tin từ Việt Nam, nói cả nước lại đang phát động phong trào Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bỗng phì cười làm mắm tôm văng cả vào mặt thằng cháu ngoại.
 • Một H.O. muộn màng - Tạp ghi - Dec 17, 2011
 • Thiên đàng và địa ngục - Tạp ghi - Nov 19, 2011
 • Thông báo khẩn cấp! - Tạp ghi - Oct 22, 2011
 • Bùi Đình Thi, giữa đường trở lại quê hương - Tạp ghi - Sep 10, 2011
 • Tháng Ba gãy súng Tháng Tư tan hàng - Linh tinh - Apr 30, 2011
 • Anh hùng và phản bội - Tạp ghi - Apr 02, 2011
 • Cơn sốt Mỹ du - Tạp ghi - Jan 22, 2011
 • Tôi là người quan trọng - Tạp ghi - Dec 25, 2010
 • Chút ơn nghĩa cuối đời - Tạp ghi - Nov 27, 2010
 • Chống văn công? - Tạp ghi - Nov 20, 2010
 • Nỗi đau đồng hương - Tạp ghi - Oct 16, 2010
 • Nhớ ca sĩ Minh Trang - Tạp ghi - Sep 25, 2010