vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 25, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hứa Hoành
Tất cả các bài của tác giả Hứa Hoành:
Hứa Hoành KÉO RỐC SANG PHÁP LÀM GÌ? Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến nay, còn nhiều bí ẩn chưa được giải tỏa. Người bàng quan, các thế hệ sau, sẽ không thấy được những âm mưu thầm kín của ông Hồ đã tiêu diệt người quốc gia, nếu như chúng ta không phát hiện được những bí mật lịch sử đó.
Hứa Hoành Mười lăm ngày sống ở Quảng Châu, đất nước CS có vài điều làm chúng tôi ngạc nhiên. Hiện nay nhà cần quyền CS đã tôn tạo, bảo quản các di tích lịch sử dù là của phe đối lập với họ là các anh hùng liệt sĩ Đồng Minh Hội, đã hy sinh vì nghĩa.
Hứa Hoành Nỗi thao thức chính yếu của ông Hồ vào lúc đó, không phải là vấn đề có thể sớm đạt được một nền độc lập hay không, mà chính là vấn đề bản thân của Việt Minh có thể đoạt thủ được chính quyển hay không (Tưởng Vĩnh Kính, sách Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, trang 356 - 357).
 • MUA CẨM THẠCH Ở QUẢNG CHÂU - Truyện ngắn - Jul 17, 2002
 • Mười lăm ngày ở Quảng Đông - Truyện ngắn - Jul 10, 2002
 • VUA HỀ CHARLOT THĂM VIỆT NAM NĂM 1937 - Truyện ngắn - Jun 26, 2002
 • NỮ NGHỆ SĨ KIM CƯƠNG LÀ CHÁU NỘI VUA THÀNH THÁI?? - Truyện ngắn - Jun 12, 2002
 • NỘI TÌNH NƯỚC NHỰT TRƯỚC KHI ĐẦU HÀNG ĐỒNG MINH - Truyện ngắn - Jun 05, 2002
 • PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO VÀ THANH NIÊN - Truyện ngắn - May 29, 2002
 • “Mặt trận dân chủ Đông Dương”, một tổ chức phản quốc của đảng Cộng Sản - Truyện ngắn - May 22, 2002
 • Chánh sách ru ngủ dân bản xứ của toàn quyền Decoux - Truyện ngắn - May 15, 2002
 • ĐÔNG DƯƠNG ĐỔI CHỦ, HAY VN ĐỘC LẬP DƯỚI SỰ BẢO TRỢ CỦA NHỰT (9/3 đến 19/8/1945) - Truyện ngắn - May 08, 2002
 • NHỰT ĐẢO CHÁNH PHÁP, VÀ NHỮNG ĐỔI THAY, XÁO TRỘN Ở VN - Truyện ngắn - May 01, 2002
 • NAM BỘ DƯỚI CHẾ ĐỘ TRỰC TRỊ CỦA NHỰT (9/3/1945 ĐẾN 24/8/1945): - Truyện ngắn - Apr 17, 2002
 • THÀNH TÍCH CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM - Truyện ngắn - Apr 10, 2002