vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 26, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Tường Tuấn
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Tường Tuấn:
Thân phận nhược tiểu - Linh tinh - Aug 20, 2022
Thế giới thay đổi! Lịch sử cũng thế! Lịch sử sẽ công bằng khi người dân Việt đứng lên lật đổ chế độ độc tài cộng sản. Bài viết nêu lên một số nhận xét “chủ quan” của tác giả, bạn đọc không cần phải tin.
Giã từ u mê - Bình luận - Aug 13, 2022
Biểu tình tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 06/01/2021 Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đang chuyển mình tỉnh thức sau hai năm đầy ác mộng! Có bạn trẻ lên Youtube chương trình “Sean Le - Tiếng Nói Tự Do” phê bình người viết: Thiên vị đảng Cộng hoà, khi chỉ trích chính quyền Harris Biden! Chúng tôi trả lời: Bạn nêu ra được một thành tích của Joe Biden, chứng minh là thật, người viết sẵn sàng có một bài ca ngợi.
Tôi đã xa em - Linh tinh - Aug 06, 2022
Hơn 70 năm cuộc đời, trải qua nhiều cuộc chia tay. Từ chuyến đi đầu tiên năm 1954 khi cộng sản cướp chính quyền, lúc còn bé, chưa hiểu được nghĩa của chia ly, theo cha mẹ và anh chị lần đầu tiên thằng nhóc được đáp phi cơ, rời phi trường Gia Lâm tìm tự do nơi miền nắng ấm Sài Gòn.
 • Cõi u mê - Bình luận - Jul 30, 2022
 • Gieo gió gặt bão - Bình luận - Jul 23, 2022
 • Những kẻ phá luật - Bình luận - Jul 09, 2022
 • Uvalde thảm sát - Bình luận - Jul 02, 2022
 • Gieo gió, gặt bão - Bình luận - Jun 25, 2022
 • U mê đến bao giờ? - Bình luận - Jun 18, 2022
 • Văn hoá trao quyền - Bình luận - Jun 11, 2022
 • Hãy cho con sống - Linh tinh - Jun 04, 2022
 • Tổng Thống Pinocchio - Bình luận - May 19, 2022
 • Anh hề thay đổi thế giới - Bình luận - May 10, 2022
 • Chúng ta là quyền lực - Bình luận - May 10, 2022
 • Nhật ký Ukraine - Linh tinh - Apr 30, 2022