vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 12, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Tường Tuấn
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Tường Tuấn:
Marathon bầu cử Mỹ - Bình luận - Aug 01, 2020
Khi bài được viết, chỉ còn 100 (26/7) hôm nữa là đến ngày bầu cử 3/11/20 tại Hoa Kỳ. Cuộc đua gần đến đích, cả hai đảng Cộng hoà và Dân chủ thi nhau tung ra những đòn chí tử hầu dành phần thắng.
Cử tri thầm lặng - Linh tinh - Jul 25, 2020
Thân gửi tuổi 30, Giữa các emvà chúng tôi là một khoảng cách xa.. Tuổi tác kinh nghiệm trường đời, chắc chắn chúng tôi đi trước em rất nhiều.. Bù lại, đa số trong chúng tôi không hề mắc cỡ thú nhận là thua các em về bằng cấp và khả năng Anh ngữ.
Những anh hùng thầm lặng - Tạp ghi - Jul 18, 2020
Bức thư gởi con: Con trai của bố mẹ, Mười sáu năm trôi qua! Câu chuyện xẩy ra vào năm 2004, bố không nhớ rõ ngày tháng, nhưng nếu chịu khó tìm lại hồ sơ thì cũng ra thôi.