vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 25, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Huỳnh Kim Anh
Tất cả các bài của tác giả Huỳnh Kim Anh:
Tiếng vỏng ngày xưa - Thơ - Mar 28, 2020
Lối về quê Mẹ nắng lê thê Nắng quá say quên gọi gió về Không nón che đầu hai tàu chuối Dòng nước lững lờ dưới chân đê Tôi về thăm lại mái nhà xưa Vườn không rậm rạp, dáng cau thưa Hàng dừa bóng ngã râm