vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 26, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vĩnh Tường
Tất cả các bài của tác giả Vĩnh Tường:
Diễn đàn định bắt đầu đề tài thú vị về cái LOGO chứng tỏ tham vọng và giấc mơ làm Vua của Biden, đã cho thấy tâm trí của ông không bình thường, và sẽ thất bại và vì sao sự thất bại ấy lôi theo đất nước nát nẫm như thế nào từ trong Tử vi đến thời thế.
Nhân chuyện vừa xảy ra giữa cô chủ tiệm tóc và bà Nancy Pelosi, một người làm ăn chân chính, và một người có quyền lực dưới một người, trên hàng vạn người, khiến chúng ta nên xem qua vấn đề nhân cách: Chínhh trị nói vậy có như vậy không? Chuyện nhân cách ông Trump, những ai đã in trong trí rồi thì nó còn trong đó chứ không mất đi đâu cả.
Đại hội hai bên vừa xong, thiên hạ đang thi nhau bàn tán, ông này nói hay bà kia nói dở, thế này hay thế kia. Thay vì bỏ thời gian để kể từng chi tiết, bình dân chúng ta nhìn chắm chằm vào cuộc đua thì sẽ nhận ra cờ sắp tàn cuộc.
 • Tổng Thống Trump trả bảng hiệu cho chủ nhân... - Bình luận - Sep 23, 2020
 • Biden – Harris và Biệt Đội Tả Nương Dân Chủ - Bình luận - Sep 22, 2020
 • Kêu ông Barr ra đây - chính trị ngớ ngẩn thất bại te tua! (P2) - Bình luận - Aug 26, 2020
 • Chính trị khôn vặt không làm nên việc lớn - Bình luận - Aug 22, 2020
 • Kêu ông Barr ra đây, Dân Chủ làm gì vậy? (P1) - Bình luận - Aug 21, 2020
 • Dự Luật Thở cho Hoa Kỳ của 4 Bà Dân Chu - Bình luận - Aug 15, 2020
 • Thế Giới Chập Chã - tác phẩm của đảng Dân Chủ - Bình luận - Aug 08, 2020
 • Chuyện mở cửa và tuyên truyền một chiều - Bình luận - Aug 01, 2020
 • Tổng Tư Lệnh Trump và cuộc chiến mất - còn - Bình luận - Jul 25, 2020
 • Thông Điệp của Tổng Thống Trump - Bình luận - Jul 18, 2020
 • Tổng Thống Trump kinh hoàng… - Bình luận - Jul 11, 2020
 • Cải tổ cảnh sát lại là cơ duyên thắng lợi nữa... - Bình luận - Jul 03, 2020