vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 07, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vĩnh Tường
Tất cả các bài của tác giả Vĩnh Tường:
Mọi sinh mạng đều được trân quí. Trong khi nhiều nước khác, chó mèo bị ăn thịt bằng năm bảy món, thì ở đây chúng có nhà, có chăn ấm nệm êm, có thức ăn cung cấp hàng ngày, có bác sĩ chăm sóc sức khỏe, và có cả luật lệ bảo đảm quyền sống như con người.
...nhớ khi Liên bang Xô Viết (LBXV)sụp đổ, nhân loại reo mừng vì hai điều: Chiến tranh lạnh chấm dứt! Cộng sản không còn cơ hội! Nhưng thật sự người ta chỉ nên mừng một nửa. Bởi sẽ không bao giờ có chuyện cộng sản không còn.
Thật vậy, ngày nào chúng ta cũng phải đối đầu với nạn đầu độc, gia tăng dịch bệnh cho người dân bằng tin giả - tin bị bóp méo vo tròn, khai thác sơ hở, như ném cát sạn, mắm muối vào thức ăn của truyền thông bất lương.
 • Chết tiệt! Vậy ai đã bị tẩy não rồi?! - Bình luận - Jun 13, 2020
 • Âm mưu chính trị không qua nổi cơ trời (P1) - Bình luận - Jun 06, 2020
 • Vũ khí hiện đại của Trung Cộng - Bình luận - May 23, 2020
 • Chiến tranh sinh học và những thay đổi - Bình luận - Apr 18, 2020
 • Cuộc chiến Vũ-Hán giải tỏa một thắc mắc - Bình luận - Apr 11, 2020
 • Trung Cộng Virus - Dân Chủ và Truyền Thông - Bình luận - Apr 04, 2020
 • Từ dịch mồm loa mép giải đến dịch bịt miệng (P2) - Bình luận - Mar 28, 2020
 • Từ Dịch Mồm Loa Mép Giải Đến Dịch Bịt Miệng - Bình luận - Mar 21, 2020
 • Dân Chủ - Cộng Hòa - quyền phá thai và bảo vệ sự sống - Bình luận - Mar 14, 2020
 • Chuyện cười ứng cử - gieo gì gặt nấy!... - Bình luận - Mar 07, 2020
 • Hạt giống ngàn năm gieo đất nào? Dân Chủ hay Cộng Hòa? - Bình luận - Feb 29, 2020
 • Xé xác thông điệp - lệnh bà chấm hết một đời chính trị?! - Bình luận - Feb 22, 2020