vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 02, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vĩnh Tường
Tất cả các bài của tác giả Vĩnh Tường:
Trong trường hợp có biến, người lãnh đạo nào cũng vậy, trước hết phải trấn an dân chúng. Đến khi có tin tức, tài liệu chính xác cũng cần phải dè dặt, bởi mỗi lời nói đều có thể gây hoang mang lo sợ, ảnh hưởng đến an ninh và kinh tế, làm xã hội xáo trộn.
PHẦN 1: Chính Trị Phải Đạo và Hai Loại Dịch Liền Nhau … đó là dịch ác khẩu chống Trump ba năm chưa dứt và dịch Coronavirus, COVID-19 hay đích danh là dịch do Virus có nguyên quán Vũ-Hán, Trung Cộng (TC) và hệ quả của nó.
Nhân chuyện lãnh đạo của đảng Dân chủ (DC) ở Thượng viện, Chuck Schumer bạo phổi tuyên bố đe dọa đích danh hai vị quan tòa, trong khi họ đang xử án cùng 7 vị thẩm phán khác ở Tối Cao Pháp viện (TCPV), bình dân không khỏi bàng hoàng nghĩ đến đạo đức có còn là cái gì đối với đảng DC? Vì sao hai thẩm phán mới, Gorsuch và Kavanaugh lại là mục tiêu? 1.
 • Chuyện cười ứng cử - gieo gì gặt nấy!... - Bình luận - Mar 07, 2020
 • Hạt giống ngàn năm gieo đất nào? Dân Chủ hay Cộng Hòa? - Bình luận - Feb 29, 2020
 • Xé xác thông điệp - lệnh bà chấm hết một đời chính trị?! - Bình luận - Feb 22, 2020
 • Truất phế - Dân Chủ làm nền cho Tổng Thống Trump... - Bình luận - Feb 14, 2020
 • Thông điệp tình trạng Liên Bang năm 2020 - Bình luận - Feb 08, 2020
 • Truất phế Tổng Thống - Lẽ phải giải oan khiên - Dân Chủ đại bại?! - Bình luận - Feb 01, 2020
 • Tổng Thống Trump đại thắng mùa xuân (P1) - Bình luận - Jan 18, 2020
 • Iran và Donald Trump - một bước tới ngay trước cửa hòa bình - Bình luận - Jan 11, 2020
 • Tổng Thống Trump trả lời sau khi Iran phóng hỏa tiễn vào đồn lính Mỹ ở Iraq - Tạp ghi - Jan 10, 2020
 • Donald Trump - một thời gạn đục lắng trong - Bình luận - Jan 04, 2020
 • Lá thư của Tổng Thống Trump – bóp chết ngay bản kết tội truất phế của Dân Chủ - Bình luận - Dec 28, 2019
 • Bức Thư Tổng Thống Donald J. Trump Gửi Đến Chủ Tịch Hạ Viện - Linh tinh - Dec 24, 2019