vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 25, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Cao Dương
Tất cả các bài của tác giả Phạm Cao Dương:
Binh giả bất tường chi khí Phi quân tử chi khí Bất đắc nhi dụng Điềm đạm vi thượng (Lão Tử, Đạo Đức Kinh, Chương 31) Binh khí là vật chẳng lành Không phải là vật dùng của Quân tử Bất đắc dĩ phải dùng Nên điềm đạm làm đầu.
Năm 2017 là năm kỷ niệm lần thứ 150 ngày Kinh Lược Sứ Ba Tỉnh Miền Tây Nam Kỳ, Vĩnh Long-An Giang Hà Tiên, Phan Thanh Giản, Nhà Nho Ái Quốc và Vị Tiến Sĩ đầu tiên của Miền Nam uống thuốc độc quyên sinh, giao ba tỉnh này cho Pháp nhằm tránh những thiệt hại cho người dân mà ông cho là vô ích.
. Một trong những đặc tính căn bản của sinh hoạt ở Miền Nam thời trước năm 1975 nói chung và văn hóa miền Nam nói riêng là sự liên tục lịch sử. Nói như vậy không phải là trong thời gian này miền đất mà những người Quốc Gia còn giữ được không phải là không trải qua nhiều xáo trộn.
  • Từ nhiễu nhương đến thiên hạ đại loạn: Thời đại của Nguyễn Du và thời đại của chúng ta - Biên khảo - Jul 27, 2019
  • Đặc tính lãng mạn trong những năm đầu của cuộc chiến 30 năm trong lịch sử VN và thi ca VN thời chiến - Biên khảo - Jun 22, 2019
  • Kỷ niệm 89 năm ngày tang Yên Báy (17/6/1930 - 17/6/2019) - Biên khảo - Jun 15, 2019
  • Mưu độc ngàn năm: Nguy cơ mất nước trong thời đại mới là chuyện có thực? - Biên khảo - Apr 13, 2019
  • Chia sẻ nhân Ngày Quốc Hận 30/4/75: Thư trả lời một sinh viên cũ - Linh tinh - Apr 06, 2019
  • Mưu Độc Ngàn Năm Của Người Tầu (2) - Biên khảo - Mar 30, 2019
  • Mưu độc ngàn năm: Từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đến cột đồng Mã Viện hậu thế đã có những nhận xét gì về những biến cố này? - Biên khảo - Mar 09, 2019
  • Mùa xuân lại tới, nói chuyện tháng Giêng - Linh tinh - Jan 05, 2019