vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 26, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Cao Dương
Tất cả các bài của tác giả Phạm Cao Dương:
Chính phủ Trần Trọng Kim Chính phủ Trần Trọng Kim được Hoàng Đế Bảo Đại thành lập sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, ngày Nhật đảo chính Pháp và chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, rất ngắn, từ ngày 17 tháng 4 năm 1945 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945 kể cả thời gian xử lý thường vụ.
Nói chuyện tháng Giêng. - Nói chuyện Tháng Giêng là đề tài tôi viết để gửi đăng trên một số các báo xuân ở Hải Ngoại cách đây nhiều năm. Câu chuyện xoay quanh một số các từ ngữ từ sau năm 1975, vì lý do này hay lý do khác, hầu như không còn được dùng nữa.
Trong ít ngày qua, khi kiểm điểm và sắp xếp lại sách vở, thư từ, tài liệu để sửa soạn về cõi, khỏi làm phiền con cháu, người viết tình cờ tìm lại được thư của một người bạn thân viết cho từ một trại tị nạn Đông Nam Á.
 • Việt Minh cướp chính quyền, 73 năm nhìn lại: Cả nước bị lừa từ cướp chính quyền đến cướp tài sản? - Biên khảo - Aug 31, 2019
 • Biến đau thương thành sức mạnh: Từ kinh nghiệm của một thế hệ đến sự hình thành của siêu quốc gia Việt Nam ở hải ngoại - Bình luận - Aug 24, 2019
 • Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày Phan Thanh Giản tuẫn tiết (1867-2017) - Biên khảo - Aug 10, 2019
 • Sự liên tục lịch sử trong nền giáo dục của miền Nam thời trước năm 1975 - Biên khảo - Aug 03, 2019
 • Từ nhiễu nhương đến thiên hạ đại loạn: Thời đại của Nguyễn Du và thời đại của chúng ta - Biên khảo - Jul 27, 2019
 • Đặc tính lãng mạn trong những năm đầu của cuộc chiến 30 năm trong lịch sử VN và thi ca VN thời chiến - Biên khảo - Jun 22, 2019
 • Kỷ niệm 89 năm ngày tang Yên Báy (17/6/1930 - 17/6/2019) - Biên khảo - Jun 15, 2019
 • Mưu độc ngàn năm: Nguy cơ mất nước trong thời đại mới là chuyện có thực? - Biên khảo - Apr 13, 2019
 • Chia sẻ nhân Ngày Quốc Hận 30/4/75: Thư trả lời một sinh viên cũ - Linh tinh - Apr 06, 2019
 • Mưu Độc Ngàn Năm Của Người Tầu (2) - Biên khảo - Mar 30, 2019
 • Mưu độc ngàn năm: Từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đến cột đồng Mã Viện hậu thế đã có những nhận xét gì về những biến cố này? - Biên khảo - Mar 09, 2019
 • Mùa xuân lại tới, nói chuyện tháng Giêng - Linh tinh - Jan 05, 2019