vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 17, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Văn
Tất cả các bài của tác giả Phạm Văn:
Giáng Sinh và Năm Mới 2019 - Linh tinh - Dec 29, 2018
Giáng sinh đã đến và Năm mới cũng đã rất gần. Thật khó có thể cảm xúc, nghĩ, nói về Giáng sinh mà không cảm xúc, không nghĩ, không nói về Năm mới và ngược lại. Có thể nói, đây là điều hết sức tuyệt vời của văn hóa phương Tây nói chung.
Trí thức nhân dân (Phần 2) - Bình luận - Sep 15, 2018
1.Dấn thân và dũng cảm (can đảm) Trong những cuộc biểu tình-xuống đường vừa qua, có rất nhiều sinh viên, thanh niên đã không sợ cường quyền-bạo lực, dám đứng lên, hiên ngang đấu tranh đòi những quyền chính đáng của con người, của người dân, có bạn đã đổ máu và bị đàn áp-tra tấn tàn nhẫn, nhiều người đang bị giam cầm trong lao tù.
Tri thức nhân dân (Phần 1) - Linh tinh - Sep 08, 2018
Từ khá lâu ở Việt Nam các nghiên cứu về trí thức và cả dư luận nói chung đã gọi theo lối gộp chung giới trí thức trong toàn xã hội là một đội (đội ngũ trí thức) hoặc là một nguồn lực quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nghĩa là thống nhất, không thể phân chia.
  • Trò khỉ - đu dây và tự do - Bình luận - Aug 18, 2018