vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bạn Đọc Viết
Tất cả các bài của tác giả Bạn Đọc Viết:
Vào dịp cuối năm, tôi bỗng ngồi duyệt lại một chặng đường dài làm thơ đăng báo. Thấm thoắt vậy mà cũng đã hơn 15 năm trôi qua rồi. Trong 15 năm ấy có biết bao nhiêu là kỷ niệm với cảnh, với người, với những tâm tình gắn bó với thơ.
Rồi có một ngày tôi sẽ đi... Bỏ lại trần gian được chút gì? Những nỗi vui buồn hoặc thương tiếc (?) Bóng hình một thuở (nhắc làm chi ?) Chẳng có gì đâu một nỗi sầu Một thời ly loạn một niềm đau Một người thay dạ như gió thoảng Một lời hứa cuội một lãng quên Ai rõ trần gian chốn bụi trần Có gì vĩnh cửu ? mỹ ? thiện ? chân ? Có gì ? Chỉ có.
Ví von vinh vang Vẹm vẫy vùng, Huênh hoang hằn học Hán hồng hơn! Cộng chẳng chờ cho chiều cuối chợ, Cướp của cướp cơm cho chúng chở! Bưng bít bán buôn bề bợm bịp? Tải tình tinh tế tán tận thôi, Mặt mũi môi mồm mắt
 • Vọng cố hương (Trương Quí Đô) - Thơ - May 16, 2020
 • Buồn theo bóng mây (Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh) - Thơ - Mar 14, 2020
 • Lời em hỏi (Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh) - Thơ - Mar 07, 2020
 • Phe đảng trên hết (liệu đường mà binh) (Đỗ Hùng) - Linh tinh - Feb 28, 2020
 • Sương khói đường trần (Nam-Giao) - Thơ - Feb 22, 2020
 • Nhánh gầy tổ quốc (Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh) - Thơ - Feb 22, 2020
 • Tháng Giêng và Em Dương H. Đức) - Linh tinh - Jan 24, 2020
 • Tâm sự - Thơ - Jan 18, 2020
 • Láng giềng bốn tốt (Phước Long) - Thơ - Dec 21, 2019
 • Hồng Kông! Tiếng kêu tuyệt vọng! (Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh) - Thơ - Dec 14, 2019
 • Bệnh cao máu cao mỡ và tuổi sồn sồn (Lê Hiền) - Linh tinh - Dec 14, 2019
 • Tổ chức tình báo của Việt Cộng tại miền Nam trường hợp một số các trùm điệp viên Cụm A. 22 (Nguyễn THượng Vũ) - Biên khảo - Nov 29, 2019