vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bạn Đọc Viết
Tất cả các bài của tác giả Bạn Đọc Viết:
Lời đất mẹï (Nhạn Tím) - Thơ - Sep 15, 2018
Con có nghe không Đất Mẹ buồn rên xiết Khi những đứa con sắp biến thành “Đặc Khu” Lòng ngằn ngặt một nỗi đau da diết Con-Mẹ chia lìa...nhàu nát lời ru Ai nỡ cầm dao cứa vào da thịt Mẹ? Hòng phân ranh.
Lời đất Mẹ (Nhạn Tím) - Thơ - Sep 01, 2018
Con có nghe không Đất Mẹ buồn rên xiết Khi những đứa con sắp biến thành “Đặc Khu” Lòng ngằn ngặt một nỗi đau da diết Con-Mẹ chia lìa...nhàu nát lời ru Ai nỡ cầm dao cứa vào da thịt Mẹ? Hòng phân ranh.
Lao xao nẽo đời (Nam Giao) - Thơ - Aug 18, 2018
Chuyện vui buồn thế tục Xuôi theo dòng lang thang..... Bao nẽo đời trong đục Miệng con người “thế gian” Mỗi ngày bao suy nghĩ..... Nắng vàng gió lao xao! Biết ai là tri kỷ ? Đừng cúi ! hãy nhìn cao .
  • Người tử tù Hồ chí Minh (Cháu . Oti Doti) - Thơ - Jul 21, 2018
  • Cát bụi ( Nam Giao) - Thơ - Jun 23, 2018
  • Luật Đăc khu 99 năm - Bạn đọc viết - Jun 20, 2018
  • Luật An Ninh Mạng - Bạn đọc viết - Jun 20, 2018
  • Kóc bạn (Hồi ký của Ấu Oanh) - Tạp ghi - Jun 09, 2018
  • Mùa Phật Đản - Thơ - May 26, 2018