vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Chu Kim Long
Tất cả các bài của tác giả Chu Kim Long:
Người đi không về - Truyện ngắn - Jun 23, 2018
Từ ngày bộ đội chính qui Bắc Việt quản lý trại tù Kà Tum chuyển giao chúng tôi cho trại tù Cây Cày A trực thuộc Tỉnh đội Tây Ninh thì mức độ bóc lột sức lao động tàn tệ những người tù gia tăng theo.
Câu chuyện năm xưa - Truyện ngắn - Apr 14, 2018
Trời vừa mờ sáng, quản giáo xuống đội kêu tập họp, ra lệnh thu dọn hành lý chuyển trại. Lệnh chuyển trại bất ngờ, làm tôi nhớ đến những mẩu chuyện anh em tù nghe lén được mấy tuần trước từ các bộ đội nói chuyện vãn với nhau khi dẫn anh em tù đi rừng đốn cây, chặt tre, họ nói về những trận đánh ngày càng ác liệt bên kia biên giới.
Đời đá vàng - Truyện ngắn - Feb 24, 2018
Tháng bảy, năm một ngàn chín trăm năm mươi tư, từ miền Bắc, tôi theo cha mẹ và gia đình di cư vào miền Nam lánh nạn Cộng sản - năm tôi vừa tròn chín tuổi. Được cha mẹ cho ăn học, tôi đã sống với những hy vọng cho một tương lai tốt đẹp.
  • Đất lạ quê người - Truyện ngắn - Feb 10, 2018
  • Chuyện đâu có gì khó hiểu - Truyện ngắn - Feb 03, 2018
  • Dìu nhau đi trong đêm đen - Truyện ngắn - Jan 20, 2018
  • Cho nhau cuộc đời - Truyện ngắn - Jan 06, 2018