vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 26, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Văn Song
Tất cả các bài của tác giả Phan Văn Song:
Tháng tư 2019! Tháng Tư Đen thứ 45! Phải thứ 45, vì chúng tôi đếm cả tháng Tư Đen 1975, cái tháng tư ấy, đen tối, đầy kinh hoàng, đầy chết chóc lo âu, với những hình ảnh những chiếc tàu, những chiếc xà lan đầy người tỵ
. Cả mấy tuần nay, Trọng Lú, Tam Tổng Trọng vắng mặt, stroke nằm liệt giường, méo miệng, què tay què chơn hay đang hấp hối trên đường theo Hồ tặc ? Dấu đầu lòi đuôi, xui quá, cựu Tổng chột phu đồn điền Lê Đức Anh
. 1/ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Cường Quyền và Khủng Bố: Tháng Tư Đen 2019, tháng Tư Đen thứ 45, 44 năm toàn cõi Việt Nam bị Đảng Cộng Sản độc diễn cầm quyền! 44 năm đen tối của người dân Việt Nam bị một chế độ Cộng Sản dùng cường quyền độc tài toàn trị cai trị bằng khủng bố! Đầu năm 1976, một người xếp lớn của nhóm Quân Quản K9, đang quản lý Công ty BGI của chúng tôi, thuộc phe thắng trận, vào Nam theo gót chơn quân cướp nước Bắc Cộng.
 • Lễ giỗ thứ 44 ngày mất Huế : Nam Việt Nam, năm Cộng Sản thứ 44: một đất nước, hai loại dân. - Tạp ghi - Apr 06, 2019
 • Dân tộc và dân chủ: Làm sao tạo một chế độ dân chủ với một chủ nghĩa dân tộc? - Bình luận - Mar 30, 2019
 • Khát dân chủ, đói nhơn quyền : nhơn quyền, dân chủ để giữ Việt tộc diệt Cộng thoát Trung. - Linh tinh - Mar 23, 2019
 • Khát vọng dân chủ - Tạp ghi - Mar 16, 2019
 • Đầu năm nói chuyện tâm linh: Đạo Tin Lành. - Linh tinh - Mar 09, 2019
 • Đầu năm nói chuyện tâm linh: Đạo Tin Lành - Biên khảo - Mar 09, 2019
 • Cách Trung Cộng khai thác kẽ hở trong luật quốc tế để hùng bá ở Đông A - Linh tinh - Mar 02, 2019
 • Lá thư đầu năm Kỷ Hợi: Năm cuối cùng của một nước còn tý Việt Nam - Linh tinh - Feb 23, 2019
 • Lời yêu cầu cuối năm cùng các bạn - Linh tinh - Feb 09, 2019
 • Câu chuyện đầu năm: Từ các Giáo Sĩ của Kinh Thánh đến truyền thống Lễ Ba Vua và Bánh Vua - Biên khảo - Feb 02, 2019
 • Tổng kết năm qua - Linh tinh - Jan 26, 2019
 • Dân Chủ: Một con đường cho Việt Nam? - Văn hóa dân chủ (bài 3 và hết) - Bình luận - Jan 19, 2019