vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Văn Song
Tất cả các bài của tác giả Phan Văn Song:
Các nhà độc tài lớn được, do nhờ ta quỳ xuống - Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux . Étienne de la Boetie (1520-1563) Discours de la servitude volontaire-Luận về tình nguyện làm nô lệ (1548) Chữ
Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Quốc. - Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều hơn.
Thưa quý thân hữu, thưa quý bà con, Hôm qua, vừa nghe tin anh bạn già Võ Nhơn Trí đã thực sự ra đi. Buồn quá! Đầu tháng năm, ở Paris, sau khi tham dự biểu tình ngày Quốc Hận, nhờ anh bạn ngụ tại trung tâm thủ đô tổ chức một buổi họp mặt để các bạn già gặp nhau.
 • Bầu Cử Quốc Hội Âu Châu: Chủ Nghĩa Dân Túy (Le Populisme) vs Chủ Nghĩa Tự Do (Le Libéralisme). - Linh tinh - Jun 08, 2019
 • Chiến dịch chống Hán hóa! - Linh tinh - Jun 01, 2019
 • Khi thằng Tàu đô hộ!: 2020, Việt Nam sẽ là Tây Cương, Tây Tạng? Dân Ouigour, những bóng ma trên đất nước Tân Cương! - Linh tinh - May 25, 2019
 • Việt Nam khủng hoảng lãnh đạo giao quyền cho thực dân Tàu: Tàu Cộng thực dân của thế kỷ 21 - Bình luận - May 18, 2019
 • Tháng Tư Đen -Độc Tài và Khủng Bố, Vũ Khí của Kẻ Hèn - Nhà Nước Cộng Sản Nhà Nước Hồi Giáo Daesh Và Chánh Sách - Linh tinh - May 04, 2019
 • Lễ giỗ thứ 44 ngày mất Huế : Nam Việt Nam, năm Cộng Sản thứ 44: một đất nước, hai loại dân. - Tạp ghi - Apr 06, 2019
 • Dân tộc và dân chủ: Làm sao tạo một chế độ dân chủ với một chủ nghĩa dân tộc? - Bình luận - Mar 30, 2019
 • Khát dân chủ, đói nhơn quyền : nhơn quyền, dân chủ để giữ Việt tộc diệt Cộng thoát Trung. - Linh tinh - Mar 23, 2019
 • Khát vọng dân chủ - Tạp ghi - Mar 16, 2019
 • Đầu năm nói chuyện tâm linh: Đạo Tin Lành - Biên khảo - Mar 09, 2019
 • Đầu năm nói chuyện tâm linh: Đạo Tin Lành. - Linh tinh - Mar 09, 2019
 • Cách Trung Cộng khai thác kẽ hở trong luật quốc tế để hùng bá ở Đông A - Linh tinh - Mar 02, 2019