vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Văn Song
Tất cả các bài của tác giả Phan Văn Song:
Tuần qua, chúng ta đã đi một vòng kiểm điểm những điểm đen, những bế tắc của một thế giới đầy biến động. Ngoài những khủng hoảng, rất đời sống hằng ngày do tình hình kinh tế, thương mại, chứng khoán.
Khát vọng dân chủ - Tạp ghi - Mar 16, 2019
Liên tục từ mấy tháng nay, thế giới các quốc gia tiến triển hay chậm tiến đều có những cuộc người dân xuống đường đòi các nhà nước, các chánh quyền hoặc phải chia quyền quản trị đất nước với người dân, hoặc phải trao quyền lại cho người dân.
. “Nhơn kiến mục tiền, Thiên kiến cửu viễn – Người chỉ thấy ngày nay, nhưng Thiên Chúa thấy ngày mai – L’homme ne voit que le présent, mais Dieu voit le futur – Men see only the present, but Heaven sees the future”.
 • Đầu năm nói chuyện tâm linh: Đạo Tin Lành. - Linh tinh - Mar 09, 2019
 • Cách Trung Cộng khai thác kẽ hở trong luật quốc tế để hùng bá ở Đông A - Linh tinh - Mar 02, 2019
 • Lá thư đầu năm Kỷ Hợi: Năm cuối cùng của một nước còn tý Việt Nam - Linh tinh - Feb 23, 2019
 • Lời yêu cầu cuối năm cùng các bạn - Linh tinh - Feb 09, 2019
 • Câu chuyện đầu năm: Từ các Giáo Sĩ của Kinh Thánh đến truyền thống Lễ Ba Vua và Bánh Vua - Biên khảo - Feb 02, 2019
 • Tổng kết năm qua - Linh tinh - Jan 26, 2019
 • Dân Chủ: Một con đường cho Việt Nam? - Văn hóa dân chủ (bài 3 và hết) - Bình luận - Jan 19, 2019
 • Dân chủ: Một con đường cho Việt Nam? - Linh tinh - Jan 12, 2019
 • Những câu chuyện dọc đường: Dân chủ - một con đường cho Việt Nam? - Linh tinh - Jan 05, 2019
 • Tình Cá Nước: Tình Đất Nước – Nghĩa Đồng Bào - Linh tinh - Dec 29, 2018
 • Vì yêu nước – vì thương nhà: nầy công dân ơi! đứng lên đáp lời sông núi! - Linh tinh - Dec 15, 2018
 • Các chủ nghĩa ái quốc, quốc gia, dân tuý - - Linh tinh - Dec 08, 2018