vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 19, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lưu Nguyễn
Tất cả các bài của tác giả Lưu Nguyễn:
Ba "ngả rẽ" vào y khoa U.S.A. - Linh tinh - Aug 19, 2017
Nước Mỹ có ba nhóm (typers) Bác Sĩ Y Khoa tiêu biểu. Cả ba được đào tạo cùng lúc, trong cùng một khoảng thời gian cần phải có, cho mỗi loại (typer) là mười một năm: 4 năm Đại Học + 4 năm Y Khoa + 3 năm residency.
"IN GOD WE TRUST" - Linh tinh - Aug 12, 2017
"IN GOD WE TRUST", những chữ được in trên tất cả các loại tiền của nước Mỹ, thường được dịch là "CHÚNG TA TIN CẬY VÀO CHÚA". Theo tôi nghĩ trong câu "IN GOD WE TRUST", danh từ "GOD" chỉ về một "ĐẤNG CHÍ TÔN", Ngài được nhân loại xưng tụng là THƯỢNG ĐẾ, là CHÚA, là TRỜI, là PHẬT, là THÁNH, là THẦN, v.