vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 14, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Cao Hoài Sơn
Tất cả các bài của tác giả Cao Hoài Sơn:
Toán Quốc Quân Kỳ 8 - Truyện ngắn - Nov 09, 2018
Anh em ĐPQ quyền lợi có tăng như phụ cấp Gia Đình, thăng cấp. . nhưng NQ chẳng được là bao, với tổ chức căn bản là Trung Đội, có huấn luyện từ Tiểu Đội Trưởng, Trung Đội Trưởng và cao nhứt là Liên Trung Đội, cũng có cấp hiệu nhưng thường họ không mang rườm rà.
Toán Quốc Quân Kỳ 7 - Truyện ngắn - Nov 03, 2018
Vào năm 85 hay 86 tôi không nhớ rõ. Nhân dịp ngày Tết, Mẹ dẫn tôi qua chúc Tết ông bà Ngoại. Mọi người có mặt đông đủ nói chuyện vui vẻ một lúc, rồi Mẹ tôi điểm lại những người nào cần phải thăm trong ngày Tết.
Toán Quốc Quân Kỳ 6 - Truyện ngắn - Oct 26, 2018
Bọn VC căm hận vô cùng, nhưng cứ nghĩ là do Đại úy Ngư đánh chúng, không ngờ tác giả trận đánh là tôi, không thì sau ngày 30-4-75 chúng đã lột da tôi rồi. Giờ cứ nghĩ lại vẫn thấy khoái chí vì chỉ có 20 người mà đánh cho cả tiểu đoàn VC phải chạy vắt giò lên cổ, mất cả ăn Tết.
 • Toán Quốc Quân Kỳ 5 - Linh tinh - Oct 26, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 4 - Truyện ngắn - Oct 13, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 3 - Truyện ngắn - Oct 12, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 2 - Linh tinh - Sep 29, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ - Tạp ghi - Sep 22, 2018
 • Trên đỉnh Tà Mô 39 - Truyện ngắn - Nov 18, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 38 - Truyện ngắn - Nov 11, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 37 - Truyện ngắn - Nov 04, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 36 - Truyện ngắn - Oct 28, 2017
 • Tan vở - Truyện ngắn - Oct 28, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 35 - Truyện ngắn - Oct 21, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 34 - Truyện ngắn - Oct 14, 2017