vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 24, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Cao Hoài Sơn
Tất cả các bài của tác giả Cao Hoài Sơn:
Trên Đỉnh Tà Mô 22 - Truyện ngắn - Jul 22, 2017
Và sau cùng cũng được tới Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung tại Gò Vấp để thụ huấn khóa 2/69 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Chỉ huy Trưởng Quân trường là Chuẩn tướng Lê Tài Triển. Chúng tôi thuộc Tiểu đoàn Đinh Tiên Hoàng, Đại đội 1, tại đây tôi gặp lại những thằng bạn học cùng lớp như Nguyễn Việt Hùng, Thành B, cũng đang học khóa 1/69 trước tôi nên thật vui mừng.
Trên Đỉnh Tà Mô 14 - Truyện ngắn - Jul 17, 2017
Do việc khảo sát địa chất vùng này được thực hiện vội vã, và do sự bất tài của kỹ sư thiết kế dự án nên khi đào mương chúng tôi gặp phải lớp đá cứng nằm dưới mặt đất chừng một mét.
Trên Đỉnh Tà Mô 21 - Truyện ngắn - Jul 15, 2017
Đêm đó trời tối đen như mực, mãi tới 10 giờ khuya trăng non mới bắt đầu ló dạng nhưng khắp nơi vẫn mù mờ sau màn mây xám xịt che phủ... tuy vậy cũng đủ ánh sáng để cho ta quan sát địch trong vòng khoảng cách chừng 50m.
 • Trên Đỉnh Tà Mô 20 - Truyện ngắn - Jul 08, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 19 - Truyện ngắn - Jul 01, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 18 - Truyện ngắn - Jun 24, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 17 - Truyện ngắn - Jun 17, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 15 - Truyện ngắn - Jun 03, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 13 - Truyện ngắn - May 20, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 12 - Truyện ngắn - May 13, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 11 - Truyện ngắn - May 06, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 10 - Truyện ngắn - Apr 29, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 9 - Truyện ngắn - Apr 22, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 8 - Truyện ngắn - Apr 15, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 7 - Truyện ngắn - Apr 08, 2017