vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 22, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Cao Hoài Sơn
Tất cả các bài của tác giả Cao Hoài Sơn:
Trên đỉnh Tà Mô 30 - Truyện ngắn - Sep 16, 2017
-Câm họng mày lại, mày còn hó hé tao bắn bể đầu, thằng ngụy quân! Tên Quản giáo hồi nãy giờ đứng bên ngoài cửa vội lao vào khuyên can: -Xin đồng chí Thủ trưởng bớt giận, tôi sẽ trừng trị tên cứng đầu này, và kéo vụt anh ra khỏi phòng.
Trên Đỉnh Tà Mô 29 - Truyện ngắn - Sep 09, 2017
Giặc đã tấn công vào thị xã Phan Thiết hai lần, nhưng dưới sức chiến đấu kiên cường của Quân Dân Bình Thuận, Cộng quân phải rút về chốn rừng sâu, nơi hang ổ của chúng trong ê chề nhục nhã.
Trên đỉnh Tà Mô 28 - Truyện ngắn - Sep 02, 2017
Như đã thấy. đất nước ta cũng đã giành được độc lập từ tay Pháp. Ngày 11-3-1945 sau hai ngày Nhật đảo chánh Pháp, Hoàng Đế Bảo Đại đã đại diện toàn dân đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập.
 • Trên Đỉnh Tà Mô 27 - Truyện ngắn - Aug 26, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 26 - Truyện ngắn - Aug 19, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 25 - Truyện ngắn - Aug 12, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 24 - Truyện ngắn - Aug 05, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 23 - Truyện ngắn - Jul 29, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 22 - Truyện ngắn - Jul 22, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 14 - Truyện ngắn - Jul 17, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 21 - Truyện ngắn - Jul 15, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 20 - Truyện ngắn - Jul 08, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 19 - Truyện ngắn - Jul 01, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 18 - Truyện ngắn - Jun 24, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 17 - Truyện ngắn - Jun 17, 2017