vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Chính
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Chính:
Trần Trung Chính Năm 1964, triết gia Phạm Công Thiện xuất bản quyển sách mà ông là tác giả, đó là quyển Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học. Đây là quyển sách mà đa số “sinh viên và học sinh thời thượng“ của Sài Gòn mua nhiều nhất.
Hợp tung và liên hoành - Linh tinh - Dec 28, 2018
Thời Chiến Quốc bên Trung Hoa, có 2 thuyết khách đi vận động cho 2 chủ thuyết chính trị trái nghịch nhau, đó là thuyết khách Trương Nghi đi khắp Trung Hoa cổ vũ cho thuyết Hợp Tung (tung là chiều dọc, tập họp các nước để theo giúp nước Tần), còn thuyết khách Tô Tần đi cổ vũ cho thuyết Liên Hoành (hoành là chiều ngang, tập họp nối liền các nước để chống lại nước Tần).
Ngụ ý và hàm ý - Linh tinh - Nov 13, 2018
Từ điển Việt Nam định nghĩa: Ngụ ý: ý kín đáo ẩn bên trong câu nói, bên trong bài văn hay bên trong cử chỉ (hay dáng điệu) để cho người khác có thể suy ra mà hiểu. Hàm ý: có chứa đựng một ý nào đó bên trong, thí dụ: câu hỏi hàm ý trách móc.
 • Chiến thuật, chiến công và chiến tích - Linh tinh - Oct 16, 2018
 • Đầy, đủ và đầy đủ là một? - Linh tinh - Aug 10, 2018
 • Những bài học phải biết và phải nhớ kỹ - Linh tinh - Apr 24, 2018
 • Bạn, bè và bạn...đời - Linh tinh - Apr 05, 2018
 • Rút tỉa kinh nghiệm - Linh tinh - Feb 21, 2018
 • Chơi đẹp - Linh tinh - Jan 03, 2018
 • Nguyên ủy và nguyên do - Linh tinh - Oct 10, 2017
 • Cảm nghĩ và suy nghĩ - Tạp ghi - Jun 03, 2017
 • Tam bá diễn nghĩa - Biên khảo - May 02, 2017
 • Sụp lỗ - Linh tinh - Mar 10, 2017
 • Bẫy và rọ - Linh tinh - Feb 14, 2017
 • Cáo và chồn - Tạp ghi - Dec 29, 2016