vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 21, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Chính
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Chính:
Bản xuống tiếng - Linh tinh - Aug 13, 2019
Ngày 4 tháng 8 năm 2019 vừa qua, buổi tổ chức gây quỹ để hỗ trợ nạn nhân Formosa tại nhà hàng Dynasty trên đường Story đã có xảy ra vụ rắc rối, số là một số thực khách tham dự đã phản đối BTC là đã để ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung hát nhạc của Việt Cộng.
Trần Trung Chính Các tôn giáo lớn truyền vào Việt Nam như đạo Phật (từ Ấn Độ truyền từ phía Nam của nước ta vào thế kỷ thứ hai sau Thiên Chúa Giáng Sinh), đạo Nho, đạo Lão và phái Đại Thừa của Phật Giáo truyền từ phía Bắc xuống nước ta vào thế kỷ thứ 5th sau Thiên Chúa Giáng Sinh.
3 dòng thác cách mạng - Linh tinh - Jun 21, 2019
Sau 30 tháng 4 năm 1975, tất cả quân cán chính của VNCH cùng những người ngoài chính quyền nhưng có tham gia vào các đảng phái chính trị của người Quốc Gia đều bị nhốt tù vào cái gọi là trại cải tạo để học tập đường
 • Lịch sử truyền kỳ - Linh tinh - May 01, 2019
 • Cường Để và Liên Thành - Linh tinh - Apr 06, 2019
 • Sự tích bánh chưng dưới nhãn quan văn minh, khoa học dinh dưỡng và chính trị hiện đại - Linh tinh - Mar 02, 2019
 • Ý thức mới trong chiến tranh quốc cộng tại Việt Nam 1954 1975 - Linh tinh - Jan 15, 2019
 • Hợp tung và liên hoành - Linh tinh - Dec 28, 2018
 • Ngụ ý và hàm ý - Linh tinh - Nov 13, 2018
 • Chiến thuật, chiến công và chiến tích - Linh tinh - Oct 16, 2018
 • Đầy, đủ và đầy đủ là một? - Linh tinh - Aug 10, 2018
 • Những bài học phải biết và phải nhớ kỹ - Linh tinh - Apr 24, 2018
 • Bạn, bè và bạn...đời - Linh tinh - Apr 05, 2018
 • Rút tỉa kinh nghiệm - Linh tinh - Feb 21, 2018
 • Chơi đẹp - Linh tinh - Jan 03, 2018