vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 01, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Chính
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Chính:
Thủy kế - Tạp ghi - Nov 30, 2022
Ông Vũ Tài Lục xuất bản 2 quyển sách Mưu Kế Chính Trị và Thủ Đoạn Chính Trị vào năm 1969 tại Thủ Đô Sài Gòn, Mưu Kế Chính Trị chủ yếu bàn luận về “tam thập lục kế” của Trung Hoa, còn Thủ Đoạn Chính Trị thực chất là một quyển sách bàn luận về “những trường hợp điển hình về chính trị” (political cases study) của cả Đông – Tây bao gồm quá khứ và hiện tại chính trị.
Trần Trung Chính Luận đề = mệnh đề hay học thuyết coi là đúng và đưa ra để bảo vệ bằng luận cứ. Cũng có thể xem luận đề như là một đề tài để thảo luận chung và bàn luận cũng như cùng nhau góp ý trên diễn đàn.
Hàng năm cứ mỗi lần vào dịp 20 tháng 7, hầu hết người Việt đều nhớ đến Hiệp Định Genève 1954 với hệ quả là chia đôi đất nước Việt Nam lấy sông Bến Hải là ranh giới (hay gọi còn gọi là vĩ tuyến 17): phía Bắc có danh xưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ chí Minh và đảng CSVN lãnh đạo, phía Nam vĩ tuyến 17 có danh xưng là Việt Nam Cộng Hòa do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo.
 • An dân - Bình luận - May 10, 2022
 • Pháp môn làng - Linh tinh - Feb 11, 2022
 • Nhớ về Thầy Tôn Thất Trình - Linh tinh - Jul 20, 2021
 • Tâm tư và công tâm - Linh tinh - Jun 17, 2021
 • Nếu Việt Cộng thua !!! - Linh tinh - May 25, 2021
 • Những bật mí liên quaa đến VNCH sụp đổ - Bình luận - May 01, 2021
 • Tâm bình liệu thế giới có được bình an? - Linh tinh - Apr 23, 2021
 • Mát xa mát gần - Tạp ghi - Mar 26, 2021
 • Xìu xìu ển ển - Tạp ghi - Mar 09, 2021
 • Võ thuật, võ đạo, võ khí và võ hiệp - Linh tinh - Jan 06, 2021
 • Love và lover - Linh tinh - Dec 31, 2020
 • Hưng Đạo Vương và Tổng Thống Donald Trump - Linh tinh - Dec 04, 2020