vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 24, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
BNS TDNL
Tất cả các bài của tác giả BNS TDNL:
Luật an ninh mạng: quyền và tiền!!! - Bình luận - Jun 16, 2018
BNS TDNL ...Không chỉ có vấn đề quyền lực, còn có chuyện tiền bạc, lợi lộc nữa, mà bộ Công an sẽ là người được hưởng. Bởi lẽ khi các công ty như Google, YouTube, Facebook, Yahoo.
Tháng 10-2012, tỉnh Quảng Ninh, vốn nằm sát Trung Quốc, chính thức báo cáo cơ quan Trung ương và được cho phép nghiên cứu đề án Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Đầu năm 2013, tỉnh này xúc tiến mạnh mẽ, mời gọi các nhà đầu tư lớn ngoại quốc vì nghĩ rằng họ mới đảm bảo cho thành công đặc khu tương lai.
Đất đai : vàng và máu !!! - Bình luận - May 17, 2018
Không ai có nỗi ám ảnh về đất đai như người Cộng sản, vì họ luôn có nỗi ám ảnh về quyền lực. Và một trong những phương thế để giữ quyền lực là sở hữu đất đai, kho vàng bất tận, nguồn phát sinh mọi của cải khác.
 • 43 năm đánh gục ý chí và tiêu diệt ý thức Dân tộc!!! - Bình luận - May 08, 2018
 • Bịt miệng hết thảy !!! - Bình luận - Apr 17, 2018
 • Gia tăng đàn áp tôn giáo!!! - Bình luận - Apr 03, 2018
 • Chưa thể tha thứ!!! - Bình luận - Feb 21, 2018
 • Bất chấp công lý và liêm sỉ !!! - Bình luận - Feb 02, 2018
 • Bất nhân chồng bất nhân !!! - Bình luận - Jan 17, 2018
 • Hào kiệt mới ??? - Bình luận - Jan 05, 2018
 • Tuyên chiến với các tôn giáo !!! - Bình luận - Dec 19, 2017
 • 16 chữ vàng giữa 34 vòng dây !!! - Bình luận - Dec 05, 2017
 • Một thế kỷ tội ác!!! - Bình luận - Nov 21, 2017
 • Dạy được đạo đức cho người Cộng sản ??? - Bình luận - Nov 02, 2017
 • Các tôn giáo còn đợi gì nữa ??? - Bình luận - Aug 16, 2017