vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Huy Trứ
Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:
Tiếq Nạ - Linh tinh - Jan 20, 2018
Mở đầu Người xưa có nói, làm thầy thuốc sai lầm chỉ giết hại một người, làm thầy địa lý sai lầm chỉ giết hại một dòng họ, làm giáo dục sai lầm chỉ gây hại cho nhiều thế hệ, nhưng làm tư tưởng sai lầm có thể hại tổ quốc và dân tộc muôn đời.
Tâm não - Biên khảo - Nov 24, 2017
Trong tựa đề, “Có phải Tâm là sản phẩm của Não hay Não nhận chỉ thị từ Tâm? ” Arjun Walia “Is Consciousness A Product Of The Brain Or Is The Brain The Receiver Of Consciousness?” Arjun Walia Arjun Walia diễn tả, “Tâm là đường lối chúng ta cảm nhận và quan sát thế giới của chúng ta, chúng ta có thể nghĩ, chúng ta cố ý, cảm nhận, nhạy cảm hơn.
Đức Phật đã giải thích nguồn gốc của thế giới, vũ trụ, vạn vật, là do nghiệp quả (cause & effect) hấp dẫn cùng với sức thu hút bởi 12 nhân duyên (12 dependent originations) nhưng đó cũng chỉ là lối giải thích tương đối dùng để giải thích cho người bình thường còn vô minh tạm hiểu.
 • Từ Như Ngộ tới Như Mê A Journey to Lower Dimensions - Biên khảo - Nov 11, 2017
 • HIỆN HỮU - Linh tinh - Nov 04, 2017
 • Tại sao chúng ta cầu mong mà không được? - Linh tinh - Oct 28, 2017
 • Tổ trác - Linh tinh - Jul 08, 2017
 • Giá trị của khoa học & Quan trọng của Phật Giáo - Biên khảo - Apr 22, 2017
 • Không & Vô Cực 2 - Biên khảo - Jul 16, 2016
 • Không & Vô Cực - Biên khảo - Jul 08, 2016
 • Bài kệ Thị Tịch của Thiền Sư Tịnh Giới - Biên khảo - Jun 25, 2016
 • Kinh tiểu bộ (Bâhiya Sutta) - Biên khảo - Jun 04, 2016
 • Vô Úy - Biên khảo - May 14, 2016
 • Vô thanh sắc tướng - Biên khảo - Apr 16, 2016
 • Những ẩn số huyền bí - Tạp ghi - Apr 02, 2016