vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Huy Trứ
Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:
Chăn & người ai sưởi ấm ai? - Biên khảo - Apr 07, 2018
Câu chuyện thiền trứ danh, nghe nhiều lần nhưng vẫn không nhàm dù tôi đã viết về chủ đề này rồi. Trong một ngôi chùa cũ nát, điệu (chú tiểu) chán nản thất vọng nói với sư cụ: “Trong cái chùa nhỏ bé ni chỉ có hai thầy trò chúng ta, lúc con đi xuống núi hóa duyên, mọi người đều là nói những lời ác với chúng ta, còn thường xuyên gọi con là điệu con hoang.
Khổ - Biên khảo - Mar 24, 2018
Con người càng ngày càng đông đảo trên thế gian nhưng từ trước đến nay có được bao người giác ngộ, giải thoát khỏi nghiệp chướng, khổ đau? Cho dù, Phật Pháp có đơn giản, dễ dạy đến đâu nhưng khi mà nhân duyên chưa tới với những kẻ độn căn thì cho dù bồ tát có tái sinh, cố tâm chỉ độ pháp Phật cao siêu vi diệu cho nhân sinh còn đầy vô minh cũng chỉ tốn công vô ích, chẳng khác gì đem đàn gảy cho trâu nghe.
Não siêu việt - Biên khảo - Mar 17, 2018
Tôi muốn diễn tả những tư tưởng trên và dưới đây qua lăng kính của một khoa học gia tầm thường đang “rị mọ” nghiên cứu triết lý Phật Giáo. Đó là, hầu hết chúng ta chỉ có khả năng sử dụng không quá 3% của não bộ.
 • Não & Tâm - Biên khảo - Mar 10, 2018
 • Cầu Phật - Linh tinh - Feb 24, 2018
 • Bốn ngàn năm văn hiến - Linh tinh - Feb 10, 2018
 • Thiền Tâm - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Tiếq Nạ - Linh tinh - Jan 20, 2018
 • Tâm não - Biên khảo - Nov 24, 2017
 • Như không mà Có, mà Có cũng Như Không - Linh tinh - Nov 18, 2017
 • Từ Như Ngộ tới Như Mê A Journey to Lower Dimensions - Biên khảo - Nov 11, 2017
 • HIỆN HỮU - Linh tinh - Nov 04, 2017
 • Tại sao chúng ta cầu mong mà không được? - Linh tinh - Oct 28, 2017
 • Tổ trác - Linh tinh - Jul 08, 2017
 • Giá trị của khoa học & Quan trọng của Phật Giáo - Biên khảo - Apr 22, 2017