vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 21, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hai Hùng SG
Tất cả các bài của tác giả Hai Hùng SG:
Về Yên Tử thăm đất Phật - Linh tinh - Oct 11, 2019
Hai Hùng SG Yên Tử được mệnh danh là vùng đất Phật của dân tộc Việt Nam, nơi Vị vua anh minh Trần Nhân Tôn chọn nơi này tu hành sau khi nhường ngôi lại cho người kế vị để trị vì thiên hạ, ngài lui về đây lập nên Phái Trúc Lâm thiền viện lưu truyền cho đến ngày nay.
Tui đi Mỹ (Tập cuối) - Tạp ghi - Oct 05, 2019
Gian nan trên đường trở lại Sài Gòn Đêm cuối nhà Má Tư ở Melissa, tui đến bên ông Paul chồng Má Tư để nói lời cảm ơn những điều tốt đẹp nhất mà ông và gia đình dành cho tía con tụi tui, đang nói chuyện với ông (qua google
Ngày cuối ở Seattle tui liên tục nhận được điện thoại từ nhà má Tư và ông Hanh Tong, chủ yếu hỏi thăm tui đi đến đâu rồi, và chừng nào về đến phi trường Dallas, khi tui báo giờ dự kiến sẽ đáp xuống Dallas thì Hanh Tong và ông chồng của má Tư sẽ đến đón tại phi trường.
 • Tui đi My 7 - Tạp ghi - Sep 21, 2019
 • Tui đi Mỹ VI - Tạp ghi - Sep 14, 2019
 • Tui đi Mỹ V - Tạp ghi - Sep 10, 2019
 • Tui đi Mỹ 4 - Linh tinh - Aug 31, 2019
 • Tui đi Mỹ 3 - Linh tinh - Aug 23, 2019
 • Tui đi Mỹ 2 - Linh tinh - Aug 17, 2019
 • Tui đi Mỹ 1 - Truyện ngắn - Jul 27, 2019
 • Bà Sáu bỏ cuộc chơi - Truyện ngắn - Jul 20, 2019
 • Nhớ mùa Phượng xưa - Thơ - Jul 05, 2019
 • Con heo đất - Truyện ngắn - Jan 12, 2019
 • Chiếc camera bay - Truyện ngắn - Dec 29, 2018
 • Chiếc camera bay. - Truyện ngắn - Dec 22, 2018