vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 04, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Y Châu
Tất cả các bài của tác giả Y Châu:
Hùng sử Việt - Thơ - Nov 21, 2020
Hay tin người cưỡi gió, cưỡi mây Bàng hoàng mắt lệ cay cay, nhạt nhòa Trên màn hình, mỗi ngày qua Đỗ Thanh, Song Thuận: “Sử Ta” hào hùng. Từ khi dựng nước, vua Hùng Giữ gìn cương thổ, trùng trùng khó khăn Vang vang: “Thà làm quỷ nước Nam.
Vừng hồng rạng rỡ, ở phương đông Mây trắng lững lơ, ánh nắng hồng Hơi sương lấp lánh, trên cành lá Đàn chim ríu rít, bên vườn hồng. Con đường thiên lý cong cong Trên chiếc xe đạp đòn dong, nhẹ nhàng Một người đàng trước vững vàng Một người đàng sau lẹ làng tiến lui.
Mùa bầu cử, nhớ bà tôi - Tạp ghi - Oct 31, 2020
Trước một việc, dù lớn hay nhỏ thì mỗi người có một cách để làm rất khác nhau, do được học hỏi, rút kinh nghiệm từ trường học, từ trường đời, đến khả năng riêng biệt trời cho miễn là khi qua “bài kiểm tra”, và cũng được mọi người chấp nhận.
 • Tây nguyên, mùa thu em đi học - Thơ - Oct 03, 2020
 • Tìm ai, thơ thẩn "Food Town" - Thơ - Aug 22, 2020
 • Như thuở... học trò - Thơ - Aug 19, 2020
 • Happy Father’Day, Father-In-Law Day - Thơ - Jun 13, 2020
 • Cái bao mặt nằm bên vệ đường - Thơ - May 16, 2020
 • Cấm cung, cung cấm - Thơ - Apr 18, 2020
 • Đừng về - Thơ - Mar 14, 2020
 • Gọi bằng chú - Linh tinh - Mar 07, 2020
 • Về California ăn Tết - Tạp ghi - Feb 15, 2020
 • Món quà năm mới tặng ai? - Thơ - Jan 04, 2020
 • Trăm năm trần thế - Thơ - Oct 26, 2019
 • Cắt “tonsils”, tới phiên ba - Linh tinh - Oct 19, 2019